Marek Masaryk

Associate Partner, služby pre lokálne firmy

KPMG na Slovensku

Marek pôsobí v KPMG na Slovensku od roku 2008, aktuálne na pozícií Associate Partner na oddelení účtovných služieb. Má viac ako 15-ročné skúsenosti v oblasti auditu a účtovníctva, špecializuje sa najmä na vedenie externých účtovných a mzdových služieb. Medzi jeho klientov patria spoločnosti z rôznych odvetví, akými sú sektor nehnuteľností, farmaceutické spoločností, spoločnosti v oblasti nových technológií, začínajúce spoločnosti, lokálne investičné skupiny, pobočky zahraničných spoločností a iné. Okrem slovenských účtovných predpisov má tiež skúsenosti aj s medzinárodnými účtovnými rámcami ako napríklad IFRS. Okrem rodnej slovenčiny hovorí po anglicky.

  • Ekonomická univerzita v Bratislave, odbor: audit a účtovníctvo; úroveň kvalifikácie (stupeň vzdelania): Ing. (II. stupeň)

  • ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)

  • CA (Certifikovaný Audítor)

  • Účtovník Expert (člen Slovenskej Komory Certifikovaných Účtovníkov)

  • Certifikovaný daňový poradca a člen Slovenskej Komory Daňových Poradcov (SKDP)