KPMG na Slovensku bolo oficiálnym partnerom 25. ročníka olympiády Mladý účtovník. V rámci olympiády si svoje sily každoročne merajú študenti stredných škôl a obchodných akadémií. Tento rok sme si pre nich pripravili špeciálnu cenu. 30 postupujúcich do druhého kola olympiády absolvovalo u nás deň otvorených dverí a tí najlepší dostali jedinečnú možnosť absolvovať platenú stáž v KPMG.

Pýtali sme sa ich, ako vnímali túto skúsenosť.

Ako výhru v olympiáde Mladý účtovník ste získali platenú stáž v KPMG. Ako sa vám táto cena páčila, bolo to dobrá motivácia k výhre?

Ema: Bola to jedna z motivácií, aj s ďalšími benefitmi, ktoré sme mohli získať. Bola to príležitosť skúsiť niečo nové a je to úžasná príležitosť.

Ako sa vám táto skúsenosť páčila? Naučili ste sa niečo nové?

Andrej: Zistili sme, ako to tu v KPMG funguje, aké je tu prostredie. Páčilo sa mi, že to tu nie je strojené a naškrobené, ale je to tu veľmi príjemné. Mali sme možnosť nahliadnuť do fungovania a života firmy.

Ema: Myslím, že nám táto skúsenosť dá veľa do budúceho života a otvorí nové príležitosti. Tiež súhlasím s tým, že sme nahliadli do fungovania firmy a nie len ako návšteva. Sú tu veľmi príjemní ľudia a úžasný kolektív, takže sa mi v KPMG veľmi páčilo a som rada, že som to mohla absolvovať.


Páčilo sa mi, že to tu nie je strojené a naškrobené, ale je to tu veľmi príjemné.

Čo si odnášate zo svojej stáže?

Andrej: Odnášam si napríklad zaujímavé poznatky zo školení a tiež o tom, ako to vnútri firmy vlastne funguje.

Ema: Mali sme možnosť vidieť napríklad to, ako medzi sebou fungujú aj jednotlivé tímy či kolegovia, ako komunikujú, kto má čo na starosti. Myslím, že sme si odnášame aj kopu nových kamarátov, ak to tak môžem nazvať, teda si odnášame aj nové kontakty. 


Bola to príležitosť skúsiť niečo nové a je to úžasná príležitosť.

Aké boli vaše povinnosti a čím ste sa počas stáže zaoberali?

Ema: Hneď na začiatku, ešte predtým ako sme mohli s niečím začať, sme museli absolvovať niekoľko školení. A ja som potom pracovala na prezentácii pre daňových trainees. Zamerali sme sa v nej na majetok, na opravné položky a na rezervy. Obsah prezentácie obsahuje teóriu, no aj praktické informácie, ktoré by mali trainees uľahčiť prácu. Pomáha mi s tým aj moja vedúca, Marianna Dávidová, s ktorou budeme spolu viesť školenie.

Andrej: Mne tiež nejaký čas zabrali úvodné školenia a potom som bol v kancelárii s Dominikom Harvancom. Stihol ma zoznámiť s Omegou, no ten čas ubehol pomerne rýchlo. Beriem túto stáž ako možnosť zatiaľ iba nahliadnuť do firmy. Ak by bol v budúcnosti popri štúdiu čas, už budem vedieť, že v KPMG je to prostredie veľmi príjemné a že sú možnosti pracovať aj popri škole a niečo si zarobiť. 

Aká je vaša predstava vašej budúcej kariéry?

Andrej: V KPMG. 
KPMG: To sme chceli počuť.

Ema: Mojou vysnívanou pozíciou je účtovníčka, takže by som sa ňou chcela stať v budúcnosti. Verím, že sa mi to podarí. A verím, že sa mi podarí dostať do KPMG, lebo je to tu veľmi príjemné. Ale to uvidíme, ako to dopadne, je to ešte ďaleko.

Andrej: Veľmi rád by som popri škole získal aspoň prax v KPMG, bolo by skvelé mať skúsenosť z veľkej štvorky. To by bolo určite dobrý odrazový mostík, ktorý mi uľahčí hľadanie akejkoľvek práce. A tiež by som chcel robiť niečo v účtovníctve, buď v nejakej firme, alebo napríklad vo veľkej štvorke, v KPMG. 

Víťazi olympiády Mladý účtovník

KPMG: Mladým účtovníkom prajeme do budúcnosti veľa šťastia a úspechov!


Kontakt