Majte prehľad vo finančných reportoch a manažérskych dashboardoch v reálnom čase
na jeden klik.

Vďaka skúseným odborníkom vám vieme navrhnúť plne automatizovaný finančný reporting podľa aktuálnych potrieb vašej spoločnosti. Budete tak môcť robiť rozhodnutia na základe správnych dát, a zároveň tým odľahčíte agendu vášho finančného tímu.

Za touto službou stoja ľudia, ktorí majú bohaté skúsenosti s finančným reportovaním. Vďaka množstvu klientov naprieč sektormi, ktorým naši kolegovia s finančným reportovaním pomáhali, poznáme overené postupy, ako k tejto úlohe pristúpiť. Službu Automatizovaný finančný reporting vyvíjame na mieru na platforme PowerBI.

Aké funkcionality Automatizovaný finančný reporting ponúka?

Na základe našich skúseností môže vytvorenie komplexného reportu na mieru trvať hodiny, niekedy i dni. Záleží na tom, ako dobre máte vo firme prepojené systémy. Výstupy z KPMG služby odkryjú potenciál ukrytý vo vašich dátach.

Na jednom mieste môžete v reálnom čase sledovať vývoj nákladov a výnosov vo vašej firme a porovnávať aktuálne čísla s plánovanými.

Súčasťou výstupov Automatizovaného finančného reportingu je vizuálna analýza:
 • marže, ktorú dosahujete na vašich produktov a službách,
 • kľúčových ukazovateľov a dát podľa vašich požiadaviek.

Všetky vybrané ukazovatele budete môcť v reportingu pravidelne sledovať. Nástroj tiež umožňuje nastaviť automatické kontroly reportov.   

Kedy by ste mohli túto službu potrebovať?

 • ak robíte komplexný reporting a nemáte dostatok ľudských zdrojov,
 • ak chcete urýchliť systém reportovania,
 • ak potrebujete odbremeniť svoj finančný tím od reportovania,
 • ak potrebujete špecifické reporty na mieru.

Čo získate, ak začnete reportovať s KPMG Automatizovaný finančný reporting?

 • presné a správne reporty,
 • reporty dostupné na jeden klik v reálnom čase,
 • aktuálne dáta prepojené zo všetkých systémov,
 • plne automatický systém,
 • nižšie mesačné náklady na reporting

V prípade, ak by bola táto téma pre vašu spoločnosť aktuálna alebo máte akékoľvek dodatočné otázky, neváhajte nás prosím kontaktovať. Radi sa s vami stretneme – či už osobne alebo online.