Peter Nemečkay

Výkonný riaditeľ, sektorový líder pre automobilový priemysel

KPMG na Slovensku

Peter pôsobí v KPMG od roku 2001, aktuálne na pozícii Výkonný riaditeľ na oddelení auditu a ako sektorový líder pre Automobilový priemysel. Medzi jeho klientov patria významné spoločnosti z rôznych odvetví najmä z automobilového sektoru, telekomunikácii, energetiky, strojárskej výroby a IT. Peter je držiteľom profesionálneho osvedčenia – ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Okrem rodnej slovenčiny hovorí po anglicky a po nemecky.