V prostredí zvyšujúcej sa neistoty hľadajú podniky všetkých typov a veľkostí také rámce riadenia finančných rizík, ktoré spĺňajú požiadavky na súlad s reguláciou, prispievajú k lepšiemu rozhodovaniu a zvyšujú výkonnosť. 

Ako vám vieme pomôcť

Naši odborníci na oblasť riadenia finančných rizík spolupracujú s finančnými inštitúciami a ďalšími korporátnymi klientmi vám vedia pomôcť dosiahnuť tieto ciele.

To zahŕňa:

 • Meranie, riadenie a tvorbu modelov pre úverové, úrokové, menové, likviditné, komoditné a energetické riziká,
 • navrhovanie stratégií riadenia rizík a súvisiace zabezpečovacie účtovníctvo,
 • kvantitatívne vyhodnotenie a riadenie portfóliových rizík,
 • riadenie ekonomického kapitálu,
 • kapitálová primeranosť a banková regulácia,
 • finančné inžinierstvo,
 • podpora pri vypracovávaní finančných výkazov,
 • účtovanie finančných nástrojov,
 • poradenstvo v súvislosti s finančnými účtovnými štandardmi (IFRS 9, IFRS 17)
 • riadenie rizík pri transakciách,
 • riadenie a transformácia financií a finančných prostriedkov.

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.