Ako vám vieme pomôcť

Vieme vám pomôcť s vývojom a implementáciou stratégie ESG, ktorá podporí vaše obchodné ciele,  rast a zároveň vyváži vaše podnikanie s potrebami prostredia, zainteresovaných strán (napr. investorov) a spoločnosti.

Pomôžeme vám porozumieť ESG trendom, ktoré môžu ovplyvniť vaše podnikanie, a ako sa vaše podnikanie porovnáva s priamymi partnermi a najlepšími spoločnosťami ESG vo svojom odvetví.  To vám pomôže efektívne spojiť externé požiadavky, firemnú stratégiu a očakávania zainteresovaných strán.

Pomôžeme vám

  • Porozumieť ESG trendom
  • Zhodnotiť zrelosť stratégie ESG a kde sa na svojej ESG ceste nachádzate
  • Identifikovať riziká a príležitosti ESG, ktoré sú podstatné pre vaše podnikanie (ESG Landscape Assessment Tool)
  • Vypracovať stratégiu, politiku a strategické možnosti ESG