Ako vám vieme pomôcť

Organizácie čelia rastúcemu dopytu po jasnom a transparentnom podávaní správ o stratégii, záväzkoch a výkonnosti ESG. Vidíme rastúci tlak zo strany externých zainteresovaných strán, ale aj zvnútra organizácií. Čím ďalej tým viac sa požaduje väčšia transparentnosť pokiaľ ide o vplyv ESG na podniky.

Poskytneme vám

  • Externé uisťovacie služby
  • Predbežnú kontrolu pripravenosti na procesy podávania správ ESG a interných kontrol-celkovo aj na úrovni ukazovateľov
  • Workshop na mieru s cieľom poskytnúť prehľad o uistení v oblasti ESG a súčasnom prostredí reportovania vrátane spoločných rámcov vykazovania

  

Kontaktujte nás