• 1000
Peter Zoldak

Peter Žoldák

Equity Partner

Peter sa narodil v Starej Ľubovni, študoval na Ekonomickej Fakulte Univerzity Mateja Bela, v KPMG na Slovensku pracuje od roku 2005. Počas svojho doterajšieho pôsobenia v KPMG na Slovensku získal bohaté skúsenosti s poskytovaním audítorských a poradenských služieb v rôznych odvetviach – vrátane energetiky, automobilového priemyslu či sektoru služieb.

Aktuálne sa zameriava na uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, tzv. ESG Assurance. Zároveň je spoluzodpovedný za riadenie a rozvoj košickej pobočky.


Aké je tvoje súčasné pracovné zameranie a čo na svojej práci považuješ za najzaujímavejšie?

Momentálne som partnerom zodpovedným za audity finančných výkazov rôznych komerčných spoločností.  V KPMG na Slovensku mám rovnako na starosti úplnú novinku v audítorskej profesii, a tou je uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti.

Najzaujímavejšia je pre mňa neustála a všadeprítomná zmena (klientov, prostredia, regulácií), ktorá  posúva našu spoločnosť, ako aj mňa, neuveriteľne rýchlo dopredu. Som hrdý na to, že patríme medzi spoločnosti, ktoré vychovávajú budúcich lídrov a uznávaných odborníkov.

Viac ako 10 rokov som spoluzodpovedným za riadenie našej košickej pobočky, ktorej rast, profesionalita a ľudia mi prinášajú obrovskú radosť.

Peter Zoldak

Ako vidíš budúcnosť audítorskej profesie na najbližšie roky. V akej oblasti vnímaš najväčšie výzvy?

Veľkou výzvou pre takmer celý podnikateľský sektor bude práve vykazovanie informácií o udržateľnosti. Myslím si, že to pomôže zmeniť celé zmýšľanie podnikateľského prostredia v tom, ako sa meria, vykazuje a čo presne znamená úspech.

Pre audítorskú profesiu bude najväčšou hybnou silou a vôbec to nepreženiem, ak poviem, že doslova revolúciou v auditovaní v najbližších rokoch, zapojenie umelej inteligencie. Pevne verím, že to napr. odbúraním jednoduchých činností, pomôže zvýšiť atraktivitu profesie a klientom poskytnúť vyššiu pridanú hodnotu.

Spomínaš si na svoje kariérne začiatky? Ako sa odvtedy zmenila tvoja pracovná skúsenosť a pôsobenie?

Začínal som na oddelení nemeckého auditu. V tom čase sa celá auditová dokumentácia tlačila na papier a správy audítora s reportovacími formulármi sa faxovali. Boli sme doslova zavalení papiermi. Najväčšia zmena teda nastala v oblasti využívania technológií, a to nielen pri samotnom audite, ale aj v komunikácii s klientmi a kolegami. Predpokladám, že to sa práve momentálnym príchodom umelej inteligencie do auditu ešte posilní.

Existuje nejaká osobnosť alebo vzor v tvojom odbore, ktorá je pre teba inšpiráciou alebo ťa významne ovplyvnila?

Profesijne ma najviac ovplyvnili a motivovali ľudia, s ktorými som mal to šťastie spolupracovať najdlhšie, a to moji kolegovia Quentin Crossley a Marc Derydt. Som veľmi vďačný za vynikajúcich kolegov a skutočne výnimočnú kultúru, ktorú tu v KPMG máme.

Ako obvykle tráviš svoj voľný čas?

Cely voľný čas sa snažím tráviť s rodinou.  Na prečistenie hlavy mi dobre funguje cestná cyklistika. Škoda len, že je to veľmi časovo náročný koníček, a tak sa mu nemám šancu venovať toľko, koľko by som chcel. 

Som hrdý na to, že patríme medzi spoločnosti, ktoré vychovávajú budúcich lídrov a uznávaných odborníkov.