Michal Maxim

Associate Partner, sektor finančných služieb a uisťovacích služieb v oblasti ESG

KPMG na Slovensku

Michal má viac než 19 rokov skúseností s poskytovaním audítorských a poradenských služieb medzinárodným finančným skupinám. V rámci KPMG tiež pracoval v Hongkongu, kde sa špecializoval na oceňovanie finančných derivátov. Okrem auditu tiež viedol viacero poradenských a konzultačných projektov, najmä v oblasti finančných nástrojov a regulácie finančného sektora. Je tiež slovenským štatutárnym audítorom a členom ACCA.

  • Master of Science, Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava

  • FCCA (Fellow Chartered and Certified Accountant)

  • Slovak statutory auditor, License UDVA No. 1093