„AI in Control“ – Umelá inteligencia pod kontrolou

„AI in Control“ – Umelá inteligencia pod kontrolou

Vrcholoví manažéri nedôverujú analytikom. KPMG prináša riešenie, ktoré má za cieľ zvýšiť ich dôveru v umelú inteligenciu.

1000
umela inteligacia - studia

V dobe, keď umelá inteligencia (AI) čoraz viac preniká do firemného prostredia a je na nej postavených čím ďalej, tým viac rozhodnutí, je dôležité, aby sa tieto nástroje využívali zodpovedne. Na dosiahnutie požadovaných výsledkov by mala prítomná aj vhodná správa AI.

S cieľom pomôcť organizáciám riadiť a rozvíjať AI zodpovedne, predstavilo KPMG „AI in Control“. Ponúka sériou postupov, nástrojov a posudkov, ktoré by mali pomôcť firmám uvedomiť si hodnotu AI technológií. Ich nevyhnutnými vlastnosťami sú najmä integrita algoritmov, vysvetliteľnosť a flexibilita.

„Veľké množstvo firiem je na ceste k digitálnej transformácií, ale množstvo vrcholových manažérov neverí vlastným analytikom,“ hovorí prof. Klous, globálny riaditeľ KPMG preAI in Control“. „Treba zvyšovať povedomie o potrebe veriť rozhodnutiam, ktoré generuje umelá inteligencia. Aktuálne je táto iniciatíva zameraná na organizácie, ktoré tieto technológie vyvíjajú,“ uzatvára prof.Klous.

AI in Control sprevádza organizácie počas životného cyklu umelej inteligencie - od stratégie, cez realizáciu až po evolúciu. Tento rámec zahŕňa postupy, nástroje a odporúčané kontroly pre AI programy na dosiahnutie lepších biznis výsledkov.

Robí tak pomocou:

  • správy umelej inteligencie, čo znamená návrh a nastavenie kritérií na uskutočnenie nepretržitého monitoringu a kontroly AI riešení a ich výkonnosti;
  • posúdenia umelej inteligencie, čiže vykonáva diagnostiku AI riešení a posudzuje riziká kontrolných prostredí, aby bola organizácia pripravená na efektívnu kontrolu umelej inteligencie;

Zabezpečuje postupy a nástroje na vyhodnotenie algoritmov kritických pre biznis. Zároveň nastavuje umiestnenie pre testovacie kontroly a dohliada na navrhnutie, implementáciu a fungovanie AI programov.

Prípadová štúdia – „AI in Control“ v Amsterdame

KPMG Holandsko v spolupráci s mestom Amsterdam spolupracujú na digitalizovaní mestskej služby, ktorá pomôže zvýšiť čistotu mesta. Na základe umelej inteligencie systém vyhodnocuje žiadosti občanov napríklad v oblasti zberu odpadkov či čistenia ulíc. V blízkej budúcnosti bude aplikácia tiež vyhodnocovať prioritu jednotlivých žiadostí. Čím dlhšie bude systém fungovať, tým by mal byť vďaka umelej inteligencií presnejší.

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.