Naše aktuárske služby vám pomôžu pri identifikácii inovatívnych a praktických riešení vašich problémov kombináciou najnovších vedomostí, metodík a techník.

Rozumieme problémom, ktorým poistné trhy čelia, a dokážeme stanoviť účinné opatrenia, ktoré sú potrebné na fungovanie úspešnej a konkurencieschopnej poisťovne. Naše tímy úzko spolupracujú s poisťovateľmi, priemyselnými asociáciami, aktuárskymi asociáciami a regulátormi, vďaka čomu dokážeme porovnať vaše stratégie a procesy vašimi konkurentmi. Je nám jasné, že každá spoločnosť a situácia sú rozdielne, a preto potrebujú riešenie šité na mieru.

Ako vám vieme pomôcť

Poskytujeme služby v nasledujúcich oblastiach:

  • Implementácia a uisťovacie služby v oblasti IFRS 17,
  • Solvency II (výpočty SCR a MCR a modelovanie rizík, ORSA, interný systém riadenia, aktuárska funkcia, vykazovanie),
  • štúdie uskutočniteľnosti a prieskumy trhu,
  • vývoj produktov,
  • techniky cenotvorby,
  • služby k transakciám (aktuárska povinná starostlivosť),
  • modely vloženej hodnoty (vrátane MCEV),
  • zákonné vykazovanie,
  • výpočty podľa IAS 19 (určené povinnosti vyplývajúce zo zamestnaneckých požitkov),
  • realizácia školení vo vyššie spomenutých oblastiach.

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.