Jelica Kľúčovská

Riaditeľka

KPMG na Slovensku

Jelica po skúsenostiach v poisťovni Nationale Nederlanden (1996 až 2004), kde riadila útvar aktuárov a riadenia rizík, nastúpila v roku 2004 do KPMG. Tu viedla tím, ktorý poskytoval aktuársku expertízu auditným tímom ako aj aktuárske poradenstvo klientom. V rokoch 2010 prerušila svoje pôsobenie v KPMG, keď prijala pozíciu Chief Risk Officera v poisťovni Generali. V roku 2021 sa vrátila do KPMG a aktuálne zastáva pozíciu riaditeľky so zameraním na služby a poradenstvo v oblasti aktuárstva, riadenia rizík a účtovníctva. Medzi jej klientov patria najmä poisťovne. Okrem rodnej slovenčiny hovorí po anglicky. Je kvalifikovanou aktuárkou Slovenskej spoločnosti aktuárov.