Štefan Karšay

Associate Partner, Audit a sektorový líder pre finančné služby

KPMG na Slovensku

Štefan nastúpil do KPMG na Slovensku v roku 2013, po získaní inžinierskeho titulu na Paneurópskej Vysokej škole v Bratislave v roku 2011. Počas siedmich rokov svojho doterajšieho pôsobenia v KPMG na Slovensku získal bohaté skúsenosti s poskytovaním audítorských a poradenských služieb najmä v sektore finančných služieb. Je držiteľom viacerých profesionálnych osvedčení – kvalifikáciu a členstvo v organizácii ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) získal v roku 2016.