Quentin Crossley

Partner, zodpovedný za Consulting a Clients and Markets

KPMG na Slovensku

Quentin je pôvodom z Veľkej Británie a jeho prvotné pracovné skúsenosti sú spojené s regiónom Spoločenstva nezávislých štátov, kde pôsobil 5 rokov. V súčasnosti pôsobí Quentin osemnásty rok v regióne strednej a východnej Európy so zameraním na poradenstvo v oblasti riadenia finančného rizika. Jeho klienti pokrývajú širokú škálu odvetví na Slovensku so špecifickým zameraním na automobilový priemysel a maloobchod. Okrem svojho materinského jazyka rozpráva plynule po rusky.