Quentin Crossley

Riadiaci partner, KPMG na Slovensku, zodpovedný aj za Poradenské služby

KPMG na Slovensku

Quentin je pôvodom z Veľkej Británie a jeho prvotné pracovné skúsenosti sú spojené s regiónom Spoločenstva nezávislých štátov, kde pôsobil 5 rokov. V súčasnosti pôsobí Quentin už roky v regióne strednej a východnej Európy so zameraním na poradenstvo v oblasti riadenia finančného rizika. Jeho klienti pokrývajú širokú škálu odvetví na Slovensku so špecifickým zameraním na automobilový priemysel a maloobchod. Okrem svojho materinského jazyka rozpráva plynule po rusky.