Podporte svoju konkurencieschopnosť v automobilovom priemysle s certifikátom TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange). Naši odborníci vám vedia pomôcť splniť stanovené požiadavky, pripraviť vás na úspešnú certifikáciu aj previesť samotným procesom certifikačného auditu.

Každodenné činnosti a rozhodovanie sa zamestnancov a dodávateľov sú v oblasti informačnej bezpečnosti často slabým článkom. Výrobcovia združení v nemeckej asociácii automobilového priemyslu preto od roku 2018 vyžadujú od vybraných dodávateľov certifikát TISAX. Certifikát TISAX môže byť vyžadovaný od akýchkoľvek dodávateľov automobiliek pracujúcich s citlivými údajmi - od malých marketingových agentúr až po globálnych hráčov.

Ako vám vieme pomôcť

KPMG vďaka svojmu medzinárodnému pôsobeniu vie svojim klientom:

  • pomôcť s „gap analýzou“ súčasného stavu voči požiadavkám TISAX;
  • asistovať pri návrhu a implementácii chýbajúcich alebo nedostatočných opatrení;
  • asistovať pri príprave interných politík a smerníc.

Samotný certifikačný audit realizuje náš lokálny tím v spolupráci s KPMG v Nemecku, ktorí sú na tieto úkony akreditovaní. Medzi naše projekty v tejto oblasti patrí napríklad spolupráca s Yanfeng Automotive Interiors Slovakia s.r.o., ktorej výsledkom je úspešná certifikácia klienta.

Pre viac informácií o tom, ako vám môžeme pomôcť v tejto oblasti, nás neváhajte kontaktovať.

Čo je TISAX?

TISAX (Trusted Information Exchange Assessment Security) je platforma pre výmenu informácií týkajúcich sa previerok informačnej bezpečnosti. Obsahuje katalóg požiadaviek informačnej bezpečnosti, ktorý nadväzuje na požiadavky medzinárodnej normy ISO/IEC 27001 a reflektuje špecifické požiadavky odvetvia automobilového priemyslu.

Aký je postup k získaniu certifikácie?

  1. registrácia na portáli ENX (Nemeckej automobilovej asociácie);
  2. akreditovaný audítor vykoná posúdenie, či vaša spoločnosť spĺňa stanovené požiadavky;
  3. ak požiadavky spĺňate, certifikujete sa a získavate tzv. “TISAX label”. Opätovné hodnotenie je požadované po 3 rokoch.