Deväť z desiatich IT manažérov presunulo v čase pandémie svojich zamestnancov na prácu z domu. Tento trend tu pravdepodobne zostane aj v budúcnosti, i keď výdavky na bezpečnú prácu na diaľku stoja firmy nemalé prostriedky. Až 80 % IT lídrov má však kvôli súčasnému stavu obavy o duševné zdravie členov svojho tímu. Tieto zistenia vyplynuli z výsledkov prieskumu Harvey Nash/ KPMG CIO survey 2020.

Približne 12,7 miliardy eur týždenne navyše oproti štandardným výdavkom minuli firmy vo svete na informačno-komunikačné technológie, aby umožnili svojim zamestnancom bezpečnú prácu z domu počas pandémie COVID-19. Je to historicky jeden z najväčších nárastov investícií do oblasti technológií. Svetoví IT lídri skonštatovali, že tie prostriedky, ktoré tento rok dostali v rozpočtoch navyše, minuli za tri mesiace globálnej koronakrízy. 

„Tento nečakaný a neplánovaný nárast investícií do technológií bol sprevádzaný masívnymi zmenami vo fungovaní firiem. Za posledných šesť mesiacov sme videli viac organizačných zmien, ako za posledných desiatich rokoch,“ skonštatoval Bev White, generálny riaditeľ Harvey Nash Group.

Takmer dve tretiny respondentov uviedli, že pandémia COVID-19 natrvalo zvýšila vplyv technologických lídrov. Napriek tomu už dva roky za sebou klesá počet manažérov zodpovedných za IT v predstavenstvách firiem. Aktuálne má svoje miesto v najvyššom orgáne spoločností iba 61 % riaditeľov pre IT (tzv. CIOs). Bez zmeny oproti roku 2019 je aj podiel žien na riadiacich pozíciách v IT. Aktuálne je to len o málo viac ako jedna z desiatich – konkrétne 11 %.

Podľa výsledkov aktuálneho prieskumu CIO Survey až 86 % IT manažérov vo svete presunulo značnú časť svojich zamestnancov na prácu na diaľku. Tento trend tu veľmi pravdepodobne ostane aj po pandémii. Dvaja z piatich opýtaných IT lídrov totiž očakávajú, že viac ako polovica ich zamestnancov bude pracovať z domu aj v budúcnosti. Z dôvodu absencie denného kontaktu až 70 % vedúcich pracovníkov v oblasti IT zintenzívnilo spoluprácu medzi obchodnými a technologickými tímami.

„Súčasná situácia nie je ľahká ani z pohľadu psychiky, uvedomujú si to aj IT manažéri. Až 8 z 10 IT lídrov sa vyjadrilo, že má obavy o duševné zdravie členov svojho tímu z dôvodu pandémie. Viac ako polovica firiem preto zaviedla programy na podporu zamestnancov v čase koronakrízy,“ vysvetľuje Pavol Adamec, výkonný riaditeľ oddelenia rizikového poradenstva, KPMG na Slovensku.

Odborníci odporúčajú, aby sa vedúci pracovníci nebáli o tejto téme otvorene diskutovať. Už len jednoduchá otázka: „Ako sa máš?“ môže zamestnancovi s problémami pomôcť zveriť sa.

Spôsob a miesto výkonu práce je aktuálne jedným z piatich najdôležitejších faktorov, ktoré rozhodujú o tom, ktorá firma pritiahne pozornosť a udrží si kľúčové technologické talenty počas a po pandémii. Manažéri tak budú musieť prehodnotiť, ako zaujať potenciálnych zamestnancov vo svete, kde fyzické miesto práce už nie je benefitom.

O štúdii

Štúdia CIO Survey je najväčším prieskumom medzi IT manažérmi na svete z hľadiska počtu respondentov: V roku 2020 jeho už 22.vydanie zrealizovali spoločnosti Harvey Nash a KPMG na vzorke 4 200 respondentov. Zber dát prebehol v dvoch fázach – prvá sa uskutočnila pred pandémiou COVID-19 (so začiatkom v decemberi 2019) a druhá počas pandémie (jún-august 2020) v 83 krajinách sveta. Viac informácií o prieskume a jeho kompletné výsledky nájdete na www.hnkpmgciosurvey.com

Pavol Adamec

Výkonný riaditeľ, Riadenie rizík

KPMG na Slovensku

E-mail

Spojte sa s nami