Miroslav Talian

Riaditeľ

KPMG na Slovensku

Miroslav je absolventom inžinierskeho štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, špecializácia medzinárodné hospodárske vzťahy. Je držiteľom profesionálneho osvedčenia – ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) a doplňujúce vzdelanie získal na Harvard Extension School v kurze Podnikových financií. V KPMG pôsobí od roku 2009, aktuálne na pozícii riaditeľa oddelenia transakčného poradenstva. Zároveň je v role lídra KPMG pre sektor energetiky. Medzi jeho klientov patria významné spoločnosti z rôznych odvetví, najmä z oblasti energetiky, služieb, strojárskej výroby, ale aj poľnohospodárskej prvovýroby. Hovorí plynule anglicky a má komunikačnú znalosť nemčiny a taliančiny.

  • Ekonomická univerzita v Bratislave, odbor: medzinárodné hospodárske vzťahy; úroveň kvalifikácie (stupeň vzdelania): Ing. (II. stupeň)

  • Harvard Extension School, kurz: Podnikové financie

  • ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)