Ak chcete uspieť a rásť v silnom konkurenčnom prostredí, potrebujete správne nastavenú ponuku produktov alebo služieb. Organický rast je možné vhodne doplniť anorganickým rastom prostredníctvom akvizícií iných firiem. Okrem diverzifikácie ponuky sú akvizície vhodné aj pri rozširovaní geografickej pôsobnosti, zvyšovaní prevádzkovej efektívnosti či získavaní väčšieho trhového podielu. 

Nech už je vaša motivácia akákoľvek, okrem výhod pre biznis sa s kúpou či zlúčením spoločností spája aj množstvo výziev, ktorým treba čeliť. Obráťte sa preto na našich skúsených odborníkov, aby vám pomohli na ne zareagovať tak, aby ste akvizíciou získali čo najväčšiu hodnotu. 

Ako vám vieme pomôcť

Náš tím vám pomôže pri správnom identifikovaní vhodných investičných cieľov a optimálnom nastavení akvizičného procesu. Budeme vás sprevádzať každou fázou transakcie a poradíme vám pri nastavovaní podmienok a cien, štruktúrovaní transakcie, financovaní a taktiež po účtovnej stránke.

Podporíme vás aj pri vyjednávaní a zabezpečení optimálnych podmienok pre úspešné uzavretie transakcie. Proces sa samozrejme podpisom zmluvy nekončí a preto vám budeme k dispozícii aj pri integrácii spoločnosti a realizácii synergií. 

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.

Služby a poradenstvo pri kúpe spoločnosti:

Pomôžeme vám pri tvorbe zoznamu vhodných investičných cieľov podľa vašich finančných a nefinančných kritérií a potrieb.

Pripravíme ohodnotenie a ocenenie cieľovej spoločnosti, analýzu strategických možností z pohľadu hodnoty, analýzu synergií v kontexte hodnoty, ako aj analýzu citlivosti hodnoty na kľúčové faktory a scenáre.

Pomôžeme vám pri formulovaní nezáväznej ponuky a definovaní hlavných podmienok budúcej akvizície. V neskorších fázach transakcie aj s prípravou záväznej ponuky.

Vypracujeme komplexnú investičnú stratégiu a štruktúru transakcie od harmonogramu, cez financovanie po obchodnú štruktúru. Dbáme aj na daňové a právne aspekty a potenciálne riziká.

Ako nezávislá strana vykonáme hĺbkovú previerku investičného cieľa z finančnej, daňovej, právnej a personálnej stránky, posúdime súvisiace riziká a navrhneme mitigačné opatrenia.

Vaše záujmy budeme pred druhou stranou zastupovať počas všetkých fáz transakcie.

Kompletne zabezpečíme právnu dokumentáciu a zmluvnú stránku akvizície.

Pomôžeme vám pri definovaní podmienok uzatvorenia transakcie ako aj s monitorovaním ich následného splnenia.

Kontakt