Riaditelia najvýznamnejších globálnych spoločností v tomto roku neočakávajú návrat k podnikaniu tak, ako ho poznali pred pandémiou.

Riaditelia najvýznamnejších globálnych spoločností v tomto roku neočakávajú návrat k podnikaniu tak, ako ho poznali pred pandémiou. Iba tretina top manažérov verí v to, že sa ich firma vráti do normálneho režimu už v roku 2021. O zmenšení kancelárskych priestorov uvažuje 17 % z opýtaných a 30 % plánuje zaviesť hybridný model práce - väčšina zamestnancov by pracovala 2 – 3 dni v týždni z domu. Tieto zistenia vyplynuli z prieskumu 2021 KPMG CEO Outlook Pulse Survey.

Návrat do normálneho fungovania spoločností očakáva v priebehu roka 2021 iba 31 % vrcholových manažérov globálnych spoločností. Niektorí sa k stavu pred pandémiou nikdy nevrátia, jedna štvrtina firiem totiž zmenila úplne svoj obchodný model.

„Viacerí riaditelia využili krízu na transformáciu svojho modelu podnikania, spôsobu práce a zavádzanie transformačných projektov. U niektorých to bola nevyhnutnosť a u iných voľba. Potvrdzuje to aj 24 % respondentov prieskumu, ktorí uviedli, že zmeny sú pre nich trvalé a zostanú aj v post-pandemickej ére,“ objasnil Ľuboš Vančo, predseda rady partnerov KPMG na Slovensku.

Vzhľadom na zvýšené množstvo pracovného stresu polovica firiem svoju pozornosť intenzívnejšie upriamuje na fyzickú a duševnú pohodu zamestnancov. Pre zvýšenie flexibility pracovného prostredia 14 % respondentov dokonca zvažuje zdieľané kancelárske priestory.

O zmenšovaní priestorov uvažuje podstatne menej lídrov než pred pol rokom

Podľa prieskumu KPMG len 17 % riaditeľov firiem plánuje zmenšiť v dôsledku pandémie kancelárske priestory. Ešte v auguste 2020 takto uvažovalo až 69 % opýtaných. Na základe výsledkov sa môžeme domnievať, že väčšina lídrov zmenila svoju stratégiu.

Budúcnosť práce v post-pandemickej ére

Zatiaľ čo je práca z domu v sektore veľkoobchodu skôr výnimkou, jedna tretina lídrov plánuje vo svojej firme zaviesť hybridný model práce. Zamestnanci by tak približne polovicu dní v týždni pracovali z domu a druhú polovicu z kancelárie. Pred pol rokom prijímalo 73 % spoločností zamestnancov s tým, že budú pracovať z domu. V najnovšom prieskume KPMG takto uvažuje už len jedna pätina spoločností. Ochrana údajov je preto najvýznamnejším záujmom pre 18 % z nich, keďže citlivé dáta prechádzajú prostredníctvom domácich a verejných sietí.

Pandémia ovplyvnila digitálnu transformáciu podnikania

V priebehu niekoľkých mesiacov dokázalo až 74 % lídrov inovovať v oblasti digitalizácie a 15 % v prieskume uviedlo, že táto transformácia predbehla ich plány o niekoľko rokov dopredu. Zaobstaranie novej digitálnej technológie je u 61 % lídrov popredným záujmom v oblasti fúzií a akvizícií, druhým v poradí je zvyšovanie svojho podielu na trhu (43 %).

O prieskume

Prieskum 2021 KPMG CEO Outlook Pulse Survey bol realizovaný od 29. januára do 4. marca 2021 na vzorke 500 CEOs z Austrálie, Kanady, Číny, Francúzska, Nemecka, Indie, Talianska, Španielska, Japonska, UK a USA. Vrcholoví manažéri v prieskume poskytujú svoj výhľad na ekonomiku a vývoj na nasledujúce 3 roky. Skúmajú sa tiež očakávania riaditeľov firiem od post-pandemickej éry a to, ako sa vyvíja dynamika ich rekcií na pandémickú situáciu.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás