Veľké transformačné projekty a programy môžu priniesť firme značné výhody, ale ak nie sú správne riadené, môžu mať na výkonnosť podniku negatívny vplyv.

Náš tím projektových manažérov disponuje zručnosťami a skúsenosťami, ktoré vám pomôžu efektívne spravovať vaše projektové portfólio, zvýšiť výkonnosť projektu alebo programu a pravdepodobnosť ich úspešného dokončenia. KPMG používa overené metodiky, koncepty a postupy, ktoré sa dajú uplatniť na rôzne typy projektov – od transformačných cez komplexné IT projekty, až po projekty, ktorých cieľom je súlad s právnymi predpismi. Súčasťou služieb je aj podpora digitálnej transformácie, teda premena firmy na digitálnu spoločnosť, čo je nevyhnutné pre konkurencieschopnosť vo všetkých odvetviach.

Ako vám vieme pomôcť

Vo firmách, ktoré nemajú dostatok kvalifikovaných ľudí na riadenie projektov/ programov, vie náš tím prevziať projektové riadenie alebo riadenie viacerých pracovných „streamov“. Taktiež vieme pomôcť súčasným manažérom projektov/ programov pri riadení projektov, poskytnúť usmernenia a cenné rady.

Ak chcete mať zabezpečenú kontrolu nad projektom/ programom a rizikami, ktoré môžu nastať, naši odborníci vedia preskúmať, zhodnotiť a navrhnúť projektovú/ programovú kanceláriu, ktorá pokryje aj súvisiace procesy, zodpovednosti a projektové nástroje naprieč organizáciou. Zníži sa tým riziko zlyhania programu/projektu, a zároveň náš tím pomôže zlepšiť postupy v oblasti riadenia zmien, časového plánovania, riadenia zdrojov, , zabezpečenia kvality či komunikácie.

Na dosiahnutie digitálnej transformácie našich klientov využíva tím KPMG kombináciu znalostí z jednotlivých odvetví, odborných obchodných a finančných znalostí a technických poznatkov. Vieme zastrešiť celý proces transformácie od nastavenia stratégie až po výber technológií, ktoré zabezpečia očakávané zmeny.

Oblasti, ktoré vieme zastrešiť:

  • Analýza a optimalizácia procesov
  • Robotizácia procesov
  • Procesná automatizácia
  • Návrh, podpora nasadenia a kontrola kvality IT riešenia / integrácia a zosúladenie riešení

Podľa OSN budú v mestách do roku 2050 žiť dve tretiny populácie. Tento vývoj bude v EÚ ešte výraznejší. Európska komisia predpokladá, že už v roku 2020 bude žiť v mestách až 80 % obyvateľstva. Rastúca urbanizácia na celosvetovej a európskej úrovni je čoraz viac prepojená s rozširovaním inteligentných miest (Smart Cities). Do tohto prostredia bude väčšina občanov a výrobných subjektov sústreďovať svoje hospodárske, sociálne a osobné záujmy. V podmienkach Slovenska (malá krajina v rámci EÚ) sa nehovorí iba o inteligentných mestách, ale aj o inteligentných regiónoch. KPMG ako jeden z globálnych lídrov v téme Smart Cities aj na Slovensku poskytuje podporu pri zavádzaní stratégií inteligentných miest a regiónov, ako aj samotných inteligentných riešení. Súčasťou našich služieb je tiež poradenstvo pri identifikácii foriem financovania týchto inteligentných riešení.

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.