V posledných mesiacoch rezonuje téma low code ako nová metóda vývoja aplikácií. Low-code je metóda, ktorá povyšuje kódovanie z textového na vizuálne. Namiesto technického kódovacieho prostredia pracuje low-code v modeli riadenom v rozhraní drag-and-drop.

Očakáva sa, že do roku 2025 bude 75 % veľkých podnikov používať aspoň štyri low-code vývojové nástroje na vývoj IT aplikácií a občianske rozvojové iniciatívy. Z analýzy tiež vzišlo, že približne 70 % používateľov, ktorí  nemali žiadne skúsenosti s používaním low-code platforiem, sa za mesiac naučilo vyvíjať zmysluplné aplikácie.

Prinášame vám článok prečo je low-code horúca téma, jeho výhody, ale aj výzvy, ktoré sa s low-code spájajú.

Čo je low-code a prečo je dôležitý?

Low-code (LC) je prístup k vývoju aplikácií, ktorý je založený na jednoduchom alebo dokonca žiadnom kódovaní. Kombinuje nástroje na zjednodušenie vývojového procesu, ktoré umožňujú zrýchlené poskytovanie obchodných digitálnych aplikácií.

Výhodou low-code je, že nevyžaduje znalosti kódovania a ak, tak iba malé. Rôzne low-code platformy dnes poskytujú tisíce (digitálnych) prvkov, ktoré sú hneď pripravené na použitie. Zákazník ich iba jednoducho pripojí, navrhne individuálne procesy alebo pár klikmi automatizuje rôzne úlohy. Užívatelia tak môžu aplikovať rôzne možnosti a prístupy od grafického užívateľského rozhrania, cez “drag and drop” funkcie až po vyklikávanie rozhraní bez použitia tradičného kódu.

Organizáciám to umožňuje v kombinácii s mnohými vopred pripravenými akcelerátormi (napr. modul BI, nástroj pracovného toku atď.) rýchlejšie vytvárať lepšie podnikové aplikácie.

Analytici predpovedajú, že do roku 2025 sa low-code stane preferovanou metódou vývoja softvéru. Podľa výskumu spoločnosti Gartner bude až 70 % všetkých podnikových aplikácií vyvinutých prostredníctvom low-code platforiem (Forecast Analysis: Low-Code Development Technologies, Gartner).

Low-code je prístup k vývoju softvéru, ktorý umožňuje poskytovanie vysokokvalitných aplikácií až 10-násobne rýchlejšie než tradičný vývoj. Pritom s minimálnym ručným kódovaním.

Ak sú low-code nástroje nastavené správne, poskytujú riešenia s obmedzeným zapojením IT oddelení, podporujú lepšiu spoluprácu a dokonca znižujú počet nevybavených IT záležitostí vo firmách. Low-code tak prepája priepasť medzi IT infraštruktúrou a používateľmi vo firmách, aby naplnil ich špecifické procesné požiadavky.

Spoločnostiam poskytuje flexibilitu pri opätovnom použití komponentov a ich riešení prostredníctvom rôznych aplikácií, čím sa znižujú aj celkové náklady na ich vlastníctvo. Väčšina low-code platforiem poskytuje koncovým používateľom konzistentnú skúsenosť na ktoromkoľvek zariadení.

Približne 70 % používateľov, ktorí nemajú žiadne skúsenosti s používaním low-code platforiem, sa za mesiac naučilo vyvíjať zmysluplné aplikácie. Takisto im to umožnilo rýchlo vytvoriť menšie aplikácie pre svoje vlastné oddelenia.

Low -code umožňuje spoločnostiam riešiť aj automatizáciu a robotizáciu procesov RPA (robotická procesná automatizácia), prispôsobenie workflow či biznis inteligence. Poskytuje biznis s maximálnou flexibilitou, ktorá je potrebná pre úspech s digitálno-transformačnými iniciatívami.

Dve tretiny firiem v regióne EMEA už používajú low-code, testujú ho alebo majú konkrétne plány pre svoje prvé projekty. (KPMG)

Výhody používania technológií s nízkym kódom môžu zahŕňať:

 • Zvýšenú aktivitu prostredníctvom riešení na mieru v spoločnosti a oddelení na stabilnej platforme
 • Vyššiu nákladovú efektívnosť vďaka využitiu občianskych vývojárov
 • Zníženú údržbu a flexibilné zavádzanie aktualizácií vďaka použitiu vopred vytvorených modulov
 • Podporu inovácií zrýchlením vývojových cyklov
 • Postupnú a modulárnu náhradu starších systémov
 • Systematickú automatizáciu pracovných postupov (workflow) vo veľmi krátkom čase

Do roku 2025 bude 75 % veľkých podnikov používať aspoň štyri low-code vývojové nástroje na vývoj IT aplikácií a občianske rozvojové iniciatívy. (Gartner)

Priority zákazníkov

Lídri veľkých európskych firiem sa zameriavajú na spoluprácu medzi zamestnancami a ich ekosystémom. Tímy v prvej línii môžu prostredníctvom low-code rýchlo vyriešiť viaceré obchodné problémy namiesto toho, aby boli zaradené medzi zdĺhavé nevybavené úlohy centrálneho realizačného tímu.

Zdá sa, že najväčšou konkurenčnou výhodou low-code je skrátenie doby uvedenia na trh, keďže IT oddelenia, ktoré riešia nevybavené záležitosti a externí servisní partneri sa zvyčajne zameriavajú na veľké a zložité projekty. V mnohých prípadoch to firmám bráni poskytovať jednoduché a potrebné riešenia, ktorými by včas reagovali na dopyt na trhu. Prostredníctvom low-code základných obchodných funkcií a s podporou operačných tímov tak môžu výrazne urýchliť uvedenie nových aplikácií a ich funkcií na trh.

Top 10 benefitov low-code (podľa opýtaných zákazníkov v rámci KPMG štúdie*)

 1. Zvýšenie efektivity procesov
 2. Zvýšenie produktivity zamestnancov
 3. Zníženie nákladov
 4. Vysoká flexibilita a škálovateľnosť aplikácií
 5. Vyšší stupeň automatizácie
 6. Zlepšenie rozsahu služieb a kvality produktov pre zákazníkov
 7. Rýchlejší čas pre riešenia
 8. Zvýšenie digitálnych zručností
 9. Kratšie realizačné cykly
 10. Expanzia portfólia produktov a služieb

Teraz je čas

Za posledné tri roky sa vo väčšine organizácií výrazne zmenili spôsoby práce. V súčasnosti približne 10 % svetovej pracovnej sily tvoria tí, ktorí sa narodili v rokoch 1996 až 2010. Do roku 2030 bude viac ako jednu tretinu zamestnancov a lídrov zastupovať generácia Z. Ba čo viac, títo jednotlivci vyrastajú technicky zdatní, myslia predovšetkým mobilne a poznajú spôsoby ako manipulovať s dátami než generácia X.

Silný líder alebo tí, ktorí do roku 2030 neplánujú odísť do dôchodku, by mali hľadať spôsoby, ako využiť zručnosti mladých odborníkov na pracovisku. Keďže svojím myslením orientovaným na digitálne technológie budú na prvom mieste, stojí za to ich nazývať digitálnymi občanmi. A to bez ohľadu na to, aká je ich práca. Ich zručnosti budú užitočné počnúc oblasťou technológií až po prevádzku a predaj . Filozofia low-code či no-code sa teda stane súčasťou ich DNA.

Je čas sa pripraviť na to, aký dopad budú mať títo zamestnanci pre vašu spoločnosť a jej kultúru. 

Existujú tri dôležité faktory, ktoré treba zvážiť pri vytváraní low-code riešení využívaných digitálnymi občanmi. Tie obsahujú:

 • Možnosť zviditeľnenia
  Zobrazovanie spoločných komponentov, údajov a rozhraní aplikácií, ktoré môžu zamestnanci využiť a vzdelávať ich o funkčnosti a účele existujúcich nástrojov.
 • Zlepšenie prístupu a ukladania údajov
  Technologický tím musí byť zapojený do klonovania bežných komponentov, ktoré používatelia môžu využívať, aby experimentovanie a pilotovanie nepoškodili procesy alebo komponenty, ktoré ostatní používajú alebo sa na nich spoliehajú.
 • Vytváranie low-code centra excelentnost
  Keď prídu nové nápady alebo požiadavky, potrebujete centrálny orgán, ktorý bude mať na starosti kľúčové rozhodnutia, zavedie model riadenia, kontrol a bude presadzovať osvedčené postupy.

Low-code je viac než iba technologický aktivátor alebo agent kultúrnej zmeny vo firme – stal sa tiež prekladateľom vo svete technológií pre ľudí, ktorí nie sú technologickými odborníkmi.

Hoci low-code nie je konečná odpoveď, ani univerzálne riešenie, jeho účelom je poskytnutie biznisovej hodnoty, ktorá však nenahradí to, čo v biznise nefunguje. 

Top 10 hlavných výziev s low-code (podľa zákazníkov, ktorí sa zúčastnili prieskumu v rámci štúdie KPMG*)

 1. Príliš zložitý na údržbu a implementáciu
 2. Nedostatočné prijatie zamestnancami
 3. Nedostatočné prijatie manažmentom
 4. Nedostatočná transparentnosť medzi low-code platformami
 5. Nebezpečenstvo Shadow IT
 6. Neaplikovateľný na zložité otázky/riešenia
 7. Nedostatok zručností v IT
 8. Obavy o bezpečnosť
 9. Ťažkosti pri integrácii v existujúcom prostredí
 10. Nedostatok obchodných prípadov

Predpokladom na prijatie týchto aplikácií v organizácii je najmä dobre štruktúrovaná správa kmeňových dát rovnako ako prepracovaná stratégia riadenia. Lídri tiež musia byť pripravení manažovať isté riziká, že príliš veľa ľudí „odíde“ kvôli postupnému zlepšovaniu svojej práce, čo môže viesť k nezrovnalostiam v dizajne, kontrolných štandardoch i potrebách podpory.

Možno očakávať, že doterajší vývoj v oblasti generatívnej umelej inteligencie (AI) ovplyvní aj low-code prostredie. V niektorých prípadoch napríklad už veľké jazykové modely poskytujú zákazníkom skript alebo kód pripravený na použitie ako odpoveď na všeobecnú požiadavku, resp. krátky popis požadovanej funkcionality.

Prijatie low-code vo firmách môže mať výhody, ktoré menia pravidlá hry. Hoci úspešné prijatie/ implementácia low-code je často výsledkom proaktívne vytvorených komunít praxe a riadenia modelov, ktoré skôr posilňujú výhody demokratizačno-rozvojových benefitov, než by ich brzdili.


[*] Štúdia „Shaping the digital transformation with Low-Code platforms“ bola navrhnutá a vedená techconsultom GmbH v zastúpení KPMG

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.