Využite potenciál automatizácie naplno a uvoľnite ruky vašich zamestnancov pre dôležité úlohy s pridanou hodnotou. Z praxe vieme, čo funguje a radi vám pomôžeme aplikovať overené postupy s ohľadom na potreby vašej firmy.

Adaptácia firiem na pandémiu COVID-19 priniesla potrebu okamžite riešiť často odkladanú digitalizáciu, keďže bolo treba zabezpečiť viac úloh s rovnakými, či menšími zdrojmi než v minulosti. Očakávame, že nastúpený trend digitalizácie sa do budúcnosti ešte viac urýchli. Firmy, ktoré v tejto oblasti uspejú, budú profitovať z efektívnejšieho, rýchlejšieho a kvalitnejšieho spracovania dát pre svoje rozhodovanie a pre obsluhu svojich zákazníkov.

Ako vám vieme pomôcť v oblasti automatizácie

Náš skúsený tím vám pomôžeme naplno a efektívne využiť potenciál automatizácie procesov vo vašej spoločnosti. V závislosti od aktuálneho stavu vieme navrhnúť stratégiu nasadenia RPA (Robotic Process Automation), rozvoja digitálnej pracovnej sily či zvýšenia efektivity existujúcich procesov.
  • Vyhodnotíme úroveň automatizačného potenciálu,
  • identifikujeme vhodné procesy pre automatizáciu a poskytneme pomoc s optimalizáciou procesov,
  • definujeme automatizačnú stratégiu a vhodný framework,
  • pomôžeme pri výbere vhodných nástrojov a postupov na automatizáciu vzhľadom na prostredie firmy a už dostupné zdroje,
  • dodávame end to end automatizačné riešenia – zautomatizovanie procesov od analýzy, cez development, školenia zamestnancov až po nasadenie a údržbu.

Na všetky firmy a všetky procesy nie je možné použiť jednotnú šablónu. Potenciál automatizácie a možnosti úspor, vyššej efektívnosti spracovania je potrebné posúdiť individuálne, v komunikácii s klientom.

Čo získate, ak využijete potenciál automatizácie procesov naplno

Firma je schopná vykonať väčší objem práce bez navýšenia ľudskej pracovnej sily

Robot pracuje 24 hodín denne, 7 dní v týždni a dokáže vykonať obrovský objem úloh

Vďaka robotizácii sa eliminuje riziko chýb z dôvodu ľudského faktora a procesy sa štandardizujú naprieč firmou

Ľudia sú oslobodení od rutinných prác a majú možnosť pracovať na kreatívnych úlohách s pridanou hodnotou pre firmu

Pre implementáciu automatizačných riešení nie je potrebná systémová integrácia či zdĺhavé IT projekty. Nasadenie robota do produkcie trvá priemerne 2 až 6 týždňov

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.