Miroslav Sprušanský

Senior manažér

KPMG na Slovensku

Miroslav pracuje pre KPMG Slovensko od roku 2018, aktuálne na pozícii senior manažér na oddelení manažérskeho poradenstva, kde má na starosti službu ERP. Pred príchodom do KPMG pracoval ako projektový manažér v spoločnostiach ako T-systems, Capgemini alebo Slovakodata. Má rozsiahle skúsenosti s projektovým manažmentom a poskytovaním poradenských služieb v oblasti IT pre klientov zo súkromného aj verejného sektora. Je odborníkom na SAP, CRM, DWH a implementáciu projektového portfólia (PPM Clarity/CA). Je držiteľom certifikátov PRINCE2 a MSP Practitioner. Okrem rodnej slovenčiny hovorí po anglicky.

  • Inžinierske štúdium na Žilinskej univerzite v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

  • IT advisory / project management / IT outsourcing / ERP / SAP