Článok | Trh riešení ERP smeruje do cloudu

Článok | Trh riešení ERP smeruje do cloudu

Autorom článku je náš odborník na ERP Miroslav Sprušanský.

1000
Miroslav Sprušanský

Senior manažér

KPMG na Slovensku

E-mail
ERP cloud rozhovor

Aké výhody má cloud ERP riešenie v porovnaní s ERP implementáciou na vlastných zariadeniach, kedy začať pracovať na bezpečnostných opatreniach cloud ERP riešenia a aký rozpočet si treba na takýto projekt vyhradiť sa dočítate v článku od nášho odborníka na ERP Miroslava Sprušanského, senior manažéra na oddelení Riadenia rizík, uverejneným v PC Revue.

Cloud ERP riešenia majú veľký potenciál na zvýšenie výkonnosti a efektívnosti vynakladaných prostriedkov na prevádzku aplikácií, ktoré podporujú plnenie biznis cieľov. Avšak firmy si musia byť vedomé súvisiacich rizík, ktoré takéto riešenia so sebou prinášajú. Je preto nutné prijať nevyhnutné kroky, alokovať zdroje a zabezpečiť svoje cloud ERP riešenia a údaje, ktoré sú spracovávané v cloud aplikáciách.

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.