Rudolf Sedmina

Partner, Management Consulting

KPMG na Slovensku

Rudolf je Partnerom pre oddelenie Management Consulting v KPMG Slovensko od roku 2007. V rámci KPMG pôsobil okrem Slovenska aj v KPMG v Austrálii. Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním poradenských služieb v rôznych odvetviach, so zameraním na oblasť IT a eGovernmentu. Rudolf získal certifikáty a má bohaté skúsenosti s auditom informačných systémov, v oblasti riadenia podnikových IT, ako aj v oblasti riadenia rizika informačných systémov.