Základné princípy súčasných auditných štandardov boli spísané pred 50-timi rokmi. Už v tej dobe nebolo možné analyzovať všetky transakcie jednej organizácie, analyzovala sa iba vzorka vybraných dát. Svet sa však vyvíja každým dňom a naše auditné technológie spolu s ním.

KPMG Clara v sebe spája globálnu audítorskú platformu, pokročilý stupeň analýzy dát a inovácie budúcnosti. Názov Clara je odvodený z latinského slova "Clarus", čo znamená "jasný" alebo "zrejmý". KPMG Clara umožňuje našim audit profesionálom vidieť veci s väčšou jasnosťou a zrozumiteľnosťou a pripravovať tak pre klientov hlbšie a obsahovo bohatšie postrehy.

Tento automatizovaný, pohotový, inteligentný a škálovateľný nástroj umožňuje zhromaždiť všetky dáta a výkonnú analytickú kapacitu do jedného rozhrania. V priebehu auditu s nami teraz budete môcť komunikovať online, v reálnom čase. Dostanete relevantnejšie informácie vo väčšom rozsahu a spoločne sa budeme môcť konkrétnejšie rozprávať o špecifických problémoch, ktorým čelí vaša firma.

Kontaktujte nás