Eva Švigárová

Associate Partner

KPMG na Slovensku

V roku 2004 ukončila štúdium odboru financie, bankovníctvo, investovanie na Ekonomickej fakulte Technickej Univerzity v Košiciach. Následne nastúpila do KPMG, kde sa od začiatku venuje auditu účtovných závierok v súlade so slovenskou legislatívou, IFRS a US GAAP. Medzi jej klientov patria najmä Shared Services centrá. Venuje sa centralizácii a štandardizácii aktivít v rámci KPMG so zameraním na auditné procesy a procedúry. Podieľa sa na zavádzaní inovácií a nástrojov za účelom zefektívnenia a skvalitnenia auditných výstupov. Ovláda angličtinu a pasívne nemčinu.