Ľuboš Vančo

Partner, Audit

KPMG na Slovensku

Ľuboš v KPMG Slovensko pôsobí od roku 1992, partnerom sa stal v roku 2000. V rámci KPMG pôsobil v Belgicku a v USA. Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním audítorských a poradenských služieb v rôznych odvetviach, s oceňovaním podnikov a poradenstve pri kúpe a predaji podnikov. Ľuboš je registrovaný slovenský štatutárny audítor a je členom ACCA. Taktiež je členom prezídia Slovenskej komory audítorov, ktorú zastupuje v Európskej federácii audítorov (FEE) a v Medzinárodnej federácii audítorov (IFAC).