Transparentnosť finančných výsledkov je dôležitá pre užívateľov pri riadení podnikov. Vyhľadaním profesionálneho poradenstva si zabezpečíte informovanosť a pripravenosť na vývoj v oblasti účtovníctva a vykazovania, ktorý sa vás najviac týka.

Prijatím Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS-EU) urobila Slovenská republika dôležitý krok k poskytovaniu transparentnejších finančných údajov zainteresovaným stranám a regulátorom.

Účtovné štandardy sa stále vyvíjajú a neustále prichádzajú nové a nové požiadavky. Porozumenie a súlad s pokračujúcimi revíziami a úpravami je dôležitou povinnosťou obchodných subjektov.

Ako vám vieme pomôcť

Spoločnosť KPMG má bohaté skúsenosti s používaním účtovných štandardov na celé spektrum transakcií, či už sa jedná o slovenské účtovné štandardy, IFRS alebo IFRS-EÚ. Poskytujeme odborné poradenstvo s komerčným zameraním na používanie účtovných štandardov v reálnych situáciách.

Naši profesionáli vám dokážu pomôcť v nasledujúcich oblastiach:
  • finančné nástroje
  • zníženie hodnoty aktív, 
  • konsolidácia obchodnej spoločnosti a 
  • prezentácia finančných výkazov.


K dispozícii máme aj množstvo publikácií venovaných finančnému vykazovaniu aj dopadom meniacich sa účtovných štandardov v Slovenskej republike. Ponúkame technickú podporu, zameriavame sa na individuálne potreby klienta, pričom využívame náš prístup do globálnej siete rešpektovaných profesionálov v oblasti účtovníctva.

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.

Kontaktujte nás

Súvisiaci obsah