Už viac ako 20 rokov vydáva KPMG na Slovensku každoročne publikáciu Vzorová účtovná závierka. Vďaka tomuto vzoru, ktorý pripravujú naši skúsení odborníci, vypracujete účtovnú závierku oveľa jednoduchšie a bez zbytočných omylov.

Účtovná závierka by mala poskytovať pravdivý a verný obraz o tom, čo sa stalo vo firme počas ročného fungovania. Závierku upravuje zákon o účtovníctve a právne predpisy vydané Ministerstvom financií SR.

Náš vzor účtovnej závierky (VÚZ) je na slovenskom trhu jedinečný, navyše ho pripravujeme vo viacerých jazykoch. Dokument neustále aktualizujeme, aby bol v súlade s platnými právnymi predpismi. Vďaka uverejneným praktickým príkladom je vypracovanie účtovnej závierky pre pracovníkov, ktorí ju zostavujú, oveľa jednoduchšie.

Čo je nové vo Vzorovej účtovnej závierke za rok 2020?

  1. Časť „Východiská pre zostavenie účtovnej závierky“ sme doplnili o ilustratívne príklady ohľadom zásady nepretržitého pokračovania v činnosti (going concern) z dôvodu pandémie COVID-19.
  2. Do účtovných metód a účtovných zásad sme doplnili časť, ktoré sa týka štátnych dotácií, ktoré sa účtovnej jednotke poskytli v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Je VÚZ voľne dostupná?

Šesť vnútorných strán publikácie Vzorová účtovná závierka v slovenskom jazyku je voľne stiahnuteľných nižšie. Demonštruje právne predpisy pre zostavenie účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu k 31. 12. 2020.

Dávame tak k dispozícii bezplatne naše know-how. Keďže však rástol počet firiem, ktoré naše know-how vydávali za svoje, na stiahnutie je k dispozícii len malá časť obsahu. Ak máte záujem o celý vzor alebo podporu pri zostavení účtovnej závierky, dovoľujeme si vás požiadať o zaslanie e-mailu.

Kedy VÚZ nemusí stačiť na správne zostavenie závierky?

Cieľom prípravy Vzorovej účtovnej závierky je uľahčiť účtovným jednotkám zostavovanie závierky a kvalitatívne posunúť ich úroveň na Slovensku. Sú však prípady, kedy odporúčame využiť poradenstvo skúseného audítora.

Vaša závierka môže byť komplikovanejšia na zostavenie, ak ste napríklad:

  1. nástupníckou spoločnosťou v prípade zlúčenia, splynutia, rozdelenia;
  2. kupujúcim podniku;
  3. prijímateľom nepeňažného vkladu podniku.

Pre viac informácií o tom, ako môžeme pomôcť vašej spoločnosti v týchto prípadoch, nás neváhajte kontaktovať na lenkaburesova@kpmg.sk.