Poradenstvo pri hľadaní partnera / vytvorení spoločného podniku

Poradenstvo pri hľadaní partnera

Naši odborníci vám pomôžu vytvoriť úspešné spoločné podniky a aliancie. Pomôžeme vám zvýšiť dôveru v každom kroku, od prípravy až po ukončenie.

Naši odborníci vám pomôžu vytvoriť úspešné spoločné podniky a aliancie

Naši odborníci vám pomôžu vytvoriť úspešné spoločné podniky a aliancie. Pomôžeme vám zvýšiť dôveru v každom kroku, od prípravy až po ukončenie.

Pripravenie a založenie nového spoločného podniku alebo zlúčenie firiem si vyžaduje špeciálne zručnosti nie iba pri vyhodnocovaní právnych a daňových záležitostí ale aj podmienok kapitálového trhu v miestnom prostredí.

Odborníci KPMG na spoločné podniky vám môžu pomôcť s vypracovaním stratégie pred samotným zlúčením a nájdením vhodného partnera až po implementáciu a riadenie spoločného podniku. Máme k dispozícii globálne zdroje, vďaka ktorým vás dokážeme spojiť s miestnymi vzťahmi a znalosťami a tým vám umožniť kompletné porozumenie strategických, finančných, prevádzkových a právnych následkov vytvorenia a založenia spoločného podniku alebo aliancie. Tiež vám pomáhame porozumieť následkom spojenia firiem na celú vašu firmu a zaistiť, aby vaše dlhodobé udržiavanie podnikania a stratégie ukončenia spolupráce boli zvážené už v prípravnej fáze.


Náš integrovaný tím špecialistov vám pomôže zamerať sa na kľúčové otázky počas kritických fáz od vypracovania až po realizáciu spojenia firiem.

 • Porozumenie stratégie: Aké sú hlavné ciele na vstup do partnerstva?
 • Posúdenie možností: Kde, ako a s kým vstúpiť do partnerstva?
 • Vyhodnotenie príležitosti: Aké sú riziká a výhody a je toto najlepší spôsob ako vytvoriť hodnotu?
 • Návrh partnerstva: Čo potrebuje partnerstvo, aby bolo úspešné?
 • Realizácia transakcie: Ako môžem vyjednať čo najlepšie podmienky?
 • Implementácia plánu: Ako by som mal naplánovať úspešnú implementáciu?
 • Využitie: Je partnerstvo úspešné?


Realizácia, optimalizácia alebo ukončenie spolupráce
sú fázy života, v ktorých môže spoločný podnik prechádzať podstatnými zmenami. Splnenie cieľov spoločného podniku alebo aliancie si často vyžaduje úzke riadenie citlivých vzťahov (často medzi rôznymi kultúrami a krajinami) okrem štandardných zmluvných a prevádzkových výziev firmy. Na splnenie vašich potrieb používame netradičný prístup prispôsobený na mieru, naši skúsení odborníci na spoločné podniky vám dokážu pomôcť zachovať maximálnu hodnotu počas celej ich životnosti.

Náš integrovaný tím špecialistov vám pomôže zamerať sa na kľúčové otázky počas kritických fáz od identifikácie problémov cez optimalizáciu prevádzky až po ukončenie spolupráce.


Posúdenie aktuálneho stavu:

 • Je spoločný podnik / aliancia vhodná na plánovaný účel a splnenie cieľov?  
 • Diagnostika problémov a navrhnutie riešení: Prečo nie je spoločný podnik / aliancia vhodná na plánovaný účel a aké možnosti sú k dispozícii na opätovné reštrukturalizáciu alebo optimalizáciu firmy?
 • Vypracovanie a realizácia plánu transformácie: Aké činnosti je potrebné uskutočniť a ako zaistím účinnú realizáciu plánu?
 • Posúdenie riadiacich a ohlasovacích orgánov: Plnia riadiace a ohlasovacie orgány svoje ciele?
 • Prehodnotenie možností ukončenia spolupráce: Je spoločný podnik / aliancia udržateľnou firmou alebo je prijateľnejšou alternatívou ukončenie spolupráce?


Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.

Spojte sa s nami