V rámci nášho poradenstva vám poskytneme všetko, čo potrebujete na úspešnú realizáciu predaja s prihliadnutím na aktuálne trhové podmienky. Samozrejmosťou je dôraz na diskrétnosť počas celého predajného procesu. Pomôžeme vám nájsť tie správne riešenia, šité na mieru vašej situácii, aby ste pri predaji dosiahli čo najlepšie výsledky. 

1. Určenie stratégie predaja

Zhodnotíme a navrhneme alternatívy a postup predaja vašej spoločnosti z pohľadu strategických možností a potenciálnych kategórií investorov.

2. Príprava na predaj

Pripravíme finančné a komerčné ohodnotenie vašej spoločnosti, identifikujeme možnosti  rastu a budúcej stratégie, indikatívne ocenenie a analýzu strategických možností z pohľadu hodnoty. Finálne výstupy sú profesionálne investičné materiály pre investorov, na základe ktorých sa potenciálni záujemcovia rozhodujú a tiež ohodnocujú a pripravujú ponuku na odkup vašej spoločnosti. 

3. Identifikácia potenciálnych investorov

Pomôžeme vám pri tvorbe zoznamu potenciálnych investorov podľa vašich kritérií a potrieb.

4. Komplexný projektový manažment a koordinácie komunikácie

Zabezpečujeme komplexný projektový manažment a dôvernú komunikáciu všetkých zúčastnených strán transakcie pre zaručenie efektívneho predajného procesu (t.j. zástupcovia orgánov investora; finančný, komerčný, technický a environmentálny poradcovia investora, manažment predávajúceho a kupujúceho, právny zástupcovia strán, banky, atď)

5. Príprava a riadenie procesu hĺbkovej previerky spoločnosti zo strany investora

Zaistíme prípravu a riadenie virtuálneho dátového úložiska (virtual data room) a procesu otázok a odpovedí (Q&A), ktorá zabezpečí riadený prístup k interným a dôverným informácie o predávanej spoločnosti potenciálnym kupcom počas vykonávania predkupnej hĺbkovej previerky (due diligence) zo strany investora. Hlavným cieľom je minimalizácia rizika uniku dôverných informácií a obchodného tajomstva. 

6. Podpora pri negociácií finálnych komerčných podmienok

Vaše záujmy budeme pred druhou stranou zastupovať počas všetkých fáz transakcie, najmä pri negociácii komerčných a finančných podmienok a tým zaručiť vám maximalizáciu hodnoty pri predaji. 

7. Poradenstvo pri a po uzatvorení transakcie

Predaj sa uzavretím transakcie nekončí, preto sme vám k dispozícii aj po ukončení predaja. 4 z 5 predávajúcich vyžaduje konzultáciu po uzatvorení transakcie pri témach ako asistencia pri vyhodnotení a plnení odkladacích podmienok, negociácia manažérskych zmlúv, finančná a účtovná integrácia spoločnosti, vyhľadávanie a realizácia budúcich strategických príležitostí, atď.

8. Ostatné podporné služby pri predaji: Právne, daňové a účtovné poradenstvo

S našim interným tímom advokátov, a daňových a účtovných poradcov vieme kompletne zabezpečiť právnu dokumentáciu a zmluvnú stránku predaja a optimálne daňové štruktúrovanie transakcie.  

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.