Prehľad private equity prostredia

Spoločnosti začínajú byť pre private equity atraktívne pri minimálnej investícii 1 – 5 miliónov eur

Aktuálne zloženie portfólií PE je založené na dominantnej účasti technológií a nehnuteľností. Môžeme skonštatovať, že regionálne PE často vyvažujú vyššie riziko technologických investícií prostredníctvom podielu v nehnuteľnostiach. Takmer polovica oslovených investorov začína zvažovať investície do firiem pri minimálnej hodnote equity ticketu 1 – 5 miliónov eur. Pričom viac ako  tretina respondentov uviedla minimálnu veľkosť investície vo výške 10 miliónov eur, čo ale výrazne znižuje počet možných akvizičných cieľov zo Slovenska a Česka.

Minimalna vyska PE investicie
Maximalna vyska PE investicie

Investície

Nezhoda na cene je hlavným dôvodom na neuzatvorenie transakcie

Investori v regióne majú záujem najmä o kúpu majoritného podielu v cieľových firmách. Väčšina respondentov uviedla, že akvirovaným spoločnostiam otvárajú prístup k rastovému kapitálu. Ako hlavnú motiváciu M&A transakcií aktuálne vidia najmä riešenie otázky nástupníctva. Nezhoda na cene a podmienkach sú podľa väčšiny (80 %)  respondentov hlavnými dôvodmi, pre ktoré nedôjde k uzavretiu transakcie. 

Dovody zlyhania transakcie

Získavanie kapitálu

Tri štvrtiny (75%) investorov využívajú kombináciu equity a dlhu na financovanie transakcií

Pri financovaní transakcií respondenti najčastejšie využívajú kombináciu vlastných zdrojov a dlhového financovania. V dôsledku rastu úrokových sadzieb 79 % respondentov očakáva, že dlhové financovanie bude ťažšie dostupné, avšak nemalo by to tvoriť výraznú prekážku pri investovaní. Z pohľadu výšky dlhového financovania 65 % respondentov uviedlo, že dlhovým financovaním financujú viac ako 30 % z hodnoty transakcie, pre čo banky zväčša vyžadujú podkladové aktíva ako zábezpeku.

Financovania transakcii
Dostupnost dlhoveho financovania

Exit investícií

Regionálne spoločnosti kupujú najmä (96 %) záujemcovia z Európy

Takmer všetci (95 %) oslovení profesionáli očakávajú priemernú ročnú návratnosť investície nad 10 %, čo je spojené s vyššou rizikovosťou stredoeurópskeho regiónu v porovnaní so západnou Európou. Väčšina private equity historicky exitovala investíciu v prvom rade predajom svojich podielov predovšetkým strategickým hráčom, ktorí pochádzajú hlavne z Európy. Ako druhý najčastejší typ uviedli predaj inému akcionárovi, čo je najjednoduchší spôsob exitu, avšak nemusí priniesť najvyšší potenciálny výnos pre investora.

Cielena rocna navratnost
Najcastejsie sposoby exitu

Očakávaný vývoj

Medzi profesionálmi pretrváva optimizmus ohľadom počtu transakcií v roku 2023

Viac ako dve tretiny (70 %) opýtaných očakávajú, že v roku 2023 prebehne rovnaký alebo vyšší počet úspešne uzatvorených transakcií v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Väčšina z respondentov taktiež očakáva, že na trhu budú prevládať predaje distressed aktív. Až 80 % za kľúčovú tému investovania v roku 2023  označilo infláciu.

Ocakavany pocet transakcii v roku 2023 voci roku 2022
Ocakavany pocet transakcii v roku 2023 voci roku 2022
Download PDF

Private Equity 2023: Príde po rekorde zlom?

Prieskum o private equity prostredi na Slovensku a v Českej republikeDownload PDF (746 KB) ⤓O prieskume

Pilotný KPMG prieskum o private equity (PE) prostredí na Slovensku a v Českej republike prebiehal v januári 2023 a o svoje názory sa podelili predstaviteľov 20 private equity spoločností zo Slovenska a Českej republiky.

Autori článku

Marc Leubner, Associate Partner, Deal Advisory
Miroslav TalianDirector, Corporate Finance
Karol BalcoDirector, Valuation and Financial modeling
Jan Súkup, Manager, Deal Advisory
Radovan Grill, Analyst, Deal Advisory

Súvisiaci obsah