Aktualności

Aktualności

W sekcji NEWS przedstawiamy najnowsze doniesienia dot. branży FMCG. Znajdziesz tu informacje o planowanych zmianach w prawie krajowym i unijnym.

Przygotuj swój sklep na nadchodzące zmiany. Nowości w prawie.

 

2020.10.29 Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku w przypadku skorzystania z rozwiązań Tarczy antykryzysowej
2020.10.29 Minimalne wynagrodzenia za pracę oraz minimalna stawka godzinowa w 2021 r.
2020.10.23 Możliwość wykonywania pracy zdalnej podczas kwarantanny
2020.10.16 W Senacie trwają pracę nad projektem ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
2020.10.13 Nowe uprawnienia Prezesa UOKiK
2020.10.07 Obowiązkowe informowanie ZUS-u o umowach o dzieło
2020.10.05 Praca zdalna w Kodeksie pracy - trwają konsultacje nad wprowadzeniem przepisów o pracy zdalnej do Kodeksu pracy
2020.09.21 Ostatni miesiąc na zawarcie umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową
2020.09.03 Dyrektywa „Work-life balance” – jakich zmian należy się spodziewać?
2020.09.03 Ostatni miesiąc na udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego
2020.09.03 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony
2020.08.31 Wytyczne Prezesa UOKiK w sprawie karania managerów
2020.08.24 Nowelizacja ustawy o delegowaniu pracowników opublikowana
2020.08.21 Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.
2020.07.29 Wydłużenie obowiązywania przepisów o pracy zdalnej
2020.07.22 Mobbing – propozycja rozszerzenia definicji
2020.07.17 17 lipca 2020 r. upływa termin na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego
2020.07.14 Restrukturyzacja zapobiegawcza – unijny system ochrony przed niewypłacalnością
2020.07.07 Odprawy – nie będą takie wysokie
2020.07.02 Pracownicze Plany Kapitałowe – kolejna grupa podmiotów objęta obowiązkiem PPK
2020.06.26 Postępowanie w sprawie nadmiernych opóźnień ze spełnianiem świadczeń pieniężnych
2020.06.25 Odpowiedzialność cywilna za sztuczną inteligencję
2020.06.25 Krajowy Rejestr Zadłużonych – kolejny krok na drodze do informatyzacji procedur sądowych
2020.06.25 Praca zdalna – uregulowana na czas epidemii
2020.06.24 Przymusowy urlop wypoczynkowy
2020.06.15 Nowe wytyczne dla organizacji pracy biurowej
2020.06.12 Dodatek solidarnościowy dla osób, z którymi rozwiązano umowę o pracę
2020.06.10 Zbliża się termin rejestracji beneficjenta rzeczywistego w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
2020.06.01 Trwają prace nad zmianą ustawy o delegowaniu pracowników
2020.05.27 Tarcza antykryzysowa 4.0 – jakich zmian w zakresie prawa pracy należy się spodziewać?
2020.05.21 Praca zagranicą bez obowiązkowej kwarantanny
2020.05.20 Tarcza 3.0 z punktu widzenia prawa pracy
2020.05.14 Doręczenie wypowiedzenia umowy o pracę w czasie epidemii
2020.05.08 Wytyczne Państwowa Inspekcja Pracy w sprawie bezpiecznego powrotu do pracy
2020.04.27 Pracownicy infrastruktury krytycznej w obliczu epidemii koronawirusa
2020.04.23 Szkolenie wstępne i okresowe BHP w dobie epidemii koronawirusa
2020.04.21 Tarcza antykryzysowa 2.0 a zmiany w zakresie dofinansowania z FGŚP
2020.04.20 Tarcza antykryzysowa 2.0 z punktu widzenia prawa pracy
2020.04.16 Obowiązek zakrywania ust i nosa w zakładzie pracy
2020.04.15 Tarcza antykryzysowa a zakaz handlu
2020.04.14 Możliwości uelastycznienia czasu pracy pracowników wynikające z Tarczy antykryzysowej
2020.04.07 Tarcza antykryzysowa – rozwiązania dla pracodawców
2020.04.07 Badania wstępne w czasie epidemii koronawirusa
2020.04.03 Nowe obowiązki pracodawców związane z przeciwdziałaniem koronawirusowi
2020.03.26 Rozporządzenie ograniczające swobodę poruszania się
2020.03.25 Propozycja rządu odroczenia do 13 lipca 2020 r. terminu na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego
2020.03.24 Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu epidemii z punktu widzenia prawa pracy
2020.03.23 ZUS a koronawirus – na co mogą liczyć pracodawcy (przedsiębiorcy) i pracownicy?
2020.03.17 Nowe wytyczne dla pracodawców w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
2020.03.13 Nowe uprawnienia pracodawcy w związku z COVID-19
2020.03.06 Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności – przepisy od 1 marca 2020 roku
2020.03.03 Koronawirus a prawo pracy – wytyczne dla pracodawców
2020.02.28 Podatek cukrowy – już od 1 kwietnia?
2020.02.27 Zbliża się termin na obowiązkową rejestrację beneficjenta rzeczywistego
2020.02.20 e-KRS jednak w 2021 roku
2020.02.20 Zmiany w wykazie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
2020.02.06 Zmiany w zakresie zakazu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni – nowy projekt ustawy w Sejmie
2020.01.29 Digitalizacja postępowania rejestrowego już w tym roku
2020.01.27 Plasowanie, WoMM, „chemia z Niemiec” i wiele innych – nowe przepisy konsumenckie
2020.01.23 Podatek od sprzedaży detalicznej ponownie odroczony
2020.01.10 Koniec okresu przejściowego zakazu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni
2019.12.18 Obowiązek podania wynagrodzenia brutto w ogłoszeniu o pracę – nowe obowiązek każdego pracodawcy?
2019.12.17 Druga tura wprowadzania PPK
2019.11.08 Zmiany w zakresie właściwości sądowej w postępowaniach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
2019.10.30 Opłaty wnoszone przez podmioty, które świadczą usługę będącą reklamą napojów alkoholowych
2019.10.18 Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już od 13 października 2019 roku
2019.09.30 Pracownik powinien wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy do 30 września
2019.09.23 Minimalne wynagrodzenie za pracę i stawka godzinowa w 2020 roku
2019.09.20 Nowe regulacje dotyczące wskazywania pochodzenia podstawowych składników środka spożywczego już od kwietnia 2020 r.
2019.09.18 Wytyczne w sprawie oświadczeń na produktach kosmetycznych
2019.09.05 Wyższe wynagrodzenie dla pracowników młodocianych
2019.08.29 Roszczenia związane z wydawaniem świadectw pracy – zmiany w Kodeksie pracy
2019.08.22 Inne terminy płatności w transakcjach handlowych – uważaj na nadchodzące zmiany
2019.08.13 Wyprodukowane bez wykorzystywania GMO – nowe oznakowania na etykietach 
2019.08.13 Dodatek za staż pracy nie będzie uwzględniany przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika 
2019.08.07 Szkolenia BHP – najnowsze zmiany
2019.08.07 Zgromadzenie wspólników online
2019.07.30 Koniec z marnowaniem żywności
2019.07.17 Mobbing – od września nowe przepisy zwiększające ochronę pracownika
2019.07.17 Osoby do 26 roku życia z 0% podatkiem PIT
2019.07.04 Zmiany w Kodeksie pracy – sprostowanie świadectwa pracy
2019.06.26

Uwaga – zbliża się termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy

 2017.11.28

Zakaz handlu w niedzielę - projekt przyjęty przez Sejm
 2017.11.27 Ograniczenia w sprzedaży alkoholu – projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2017.09.29 Nowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych w trakcie konsultacji społecznych
2017.07.19 Nowelizacja ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych czeka na podpis Prezydenta
2017.06.01 Dzisiaj wchodzą w życie zmiany do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz innych ustaw
2017.05.09 Minimalne roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – projekt nowego rozporządzenia
2017.03.08 Nowe zasady utylizowania żywności – nowe obowiązki i kary dla sklepów
2017.02.07 Ograniczenia i wysokie kary dla supermarketów – nowa ustawa wejdzie w życie już w lipcu
2017.01.27 Planowane zmiany w sposobie oznakowania i eksponowania produktów rolnych na sklepowych półkach
2016.11.15 Ograniczenia dla supermarketów – projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
2016.10.25 Opłata recyklingowa od lekkich plastikowych torebek na zakupy
2016.10.21 Zawieszenie poboru podatku ody detalicznej. Co z deklaracjami?
2016.09.30 Nowe rozwiązania dla sklepów internetowych w zakresie płatności elektronicznych
2016.09.30 Unijny pakiet regulacji stymulujących rozwój branży e-commerce w UE
2016.09.30 Zakaz handlu w niedzielę – projekt ustawy
2016.09.30 Zmiana w dokumentowaniu sprzedaży - E paragony
2016.09.30 Ostatnie zmiany w prawie pracy (uchwalone i obowiązujące)

Bądź z nami w kontakcie