• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

28 lipca 2020 r. Rząd przyjął projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Przewiduje on, iż od 1 stycznia 2021 r.:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2 800 zł,
  • minimalna stawka godzinowa będzie wynosić 18,30 zł.

Planuje się, iż w porównaniu do 2020 r., minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 200 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi obecnie 2600 zł), natomiast minimalna stawka godzinowa o 2,30 zł (obecnie minimalna stawka godzinowa wynosi 17,00 zł). Szczegóły dotyczące planowanych zmian w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. można znaleźć na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W jaki sposób ustala się minimalne wynagrodzenie?

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje tzw. zasadę negocjacyjnego trybu kształtowania wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, iż wysokość minimalnego wynagrodzenia jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. znajduje się w fazie opiniowania i uzgodnień.

Autorzy:

Renata Kulpa, of Counsel, Kancelaria prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Anna Białecka, prawnik, Kancelaria prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Know Your Market | Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku