Anna Panek

Associate, KPMG Law, Praktyka Prawa Pracy

KPMG w Polsce

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dołączyła do KPMG Law w 2013 roku. Anna na co dzień uczestniczy w bieżącej obsłudzie klientów w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy. Doradza nie tylko w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy (w tym wyższej kadry menadżerskiej), jak i przygotowywania oraz wdrażania regulacji wewnątrzzakładowych, ale również w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, przejeść zakładów pracy oraz zwolnień grupowych. Bierze udział w przeglądach prawnych typu due duilligence z zakresu prawa pracy.

  • Magister, Prawo, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  • Podyplomowe Studium Prawa Pracy, Uniwersytet Warszawaki

  • Aplikacja radcowska, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

  • Radca prawny, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

  • Specjalista ds. kadr (certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu, kod zawodu: 242307)