Anna Panek

Junior Associate, KPMG Law

KPMG w Polsce

Współpracuje z Kancelarią od 2013 roku. Zajmuje się prawem handlowym, bieżącym doradztwem dla polskich i międzynarodowych podmiotów. Bierze udział w procesach tworzenia, przekształcania, połączeń, podziałów oraz likwidacji spółek. Doradza również klientom Kancelarii w zakresie prawa pracy.

  • magister prawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  • aplikant radcowski