Minimalne roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – projekt nowego rozporządzenia

Minimalne roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu

Z końcem kwietnia nastąpiło zamknięcie procesu konsultacji społecznych nad projektem rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

1000
Minimalne roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – projekt nowego rozporządzenia

Funkcjonujący w oparciu o ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym system gospodarowania takimi odpadami zakłada obowiązek ich zbierania i prawidłowego przetwarzania przez podmioty wprowadzające do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny. Obowiązek ten realizowany jest w ramach narzuconego na wprowadzających sprzęt do obrotu wymogu osiągania minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu.

Określenie minimalnych poziomów zbierania zużytego sprzętu przyczynić się ma do wypełnienia przez Polskę zobowiązań wynikających z postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, docelowo zmierzając do osiągnięcia od 2021 roku poziomu wynoszącego 65% średniorocznej masy sprzętu wprowadzanego do obrotu albo 85% masy zużytego sprzętu wytworzonego na terytorium kraju.

Przewidziany przez projekt rozporządzenia minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu wynosi odpowiednio:

  1. 50% w 2018 roku, 55% w 2019 roku i 60% w 2020 roku dla średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju dla zużytego sprzętu który powstał z urządzeń działających na zasadzie wymiany temperatury (chłodziarki, zamrażarki etc), ekranów i monitorów o powierzchni większej niż 100 cm2, sprzętu małogabarytowego (telefony komórkowe, odkurzacze, zegarki etc) i wielkogabarytowego (zmywarki, piekarniki, pralki etc),
  2. 60% w 2018 roku, 65% w 2019 roku i 70% w 2020 roku dla średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju dla zużytego sprzętu który powstał z lamp (w tym lampy fluorescencyjne, ciśnieniowe lampy sodowe i diody elektroluminescencyjne (LED). 

Planowany termin wejścia rozporządzenia w życie to 1 stycznia 2018 roku.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs