Rozporządzenie ograniczające swobodę poruszania się

Rozporządzenie ograniczające swobodę poruszania się

W związku z wydaniem przez Ministra Zdrowia w dniu 24 marca 2020 r. Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (dalej „Rozporządzenie”) wprowadzone zostały ograniczenia w przemieszczaniu się na obszarze Polski. Akt wydano na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Przedstawiamy najważniejsze dla zakładów pracy i pracodawców informacje w tym zakresie.

1000
Widok z okna z salonu

Ograniczenia co do przemieszczenia się nie dotyczą dojazdów do pracy i z pracy

Przepisy Rozporządzenia stanowią iż od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się ograniczenia co do swobodnego przemieszczenia się poza celami bytowymi, zdrowotnymi i zawodowymi.

Ograniczeniom nie podlegają osoby wykonujące czynności zawodowe lub zadania służbowe oraz osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzące działalność rolniczą oraz wykonującą pracę w gospodarstwie rolnym.

W praktyce oznacza to, iż ograniczenia nie dotyczą dojazdów do pracy i z pracy – zarówno pracownik, pracodawca, osoba prowadząca firmę, jak i inne osoby wykonujące pracę zarobkową mają prawo przemieszczania się pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem pracy.

Co więcej, przepisy Rozporządzenia wskazują, iż wprowadzone ograniczenia nie dotyczą również sytuacji, w których ww. osoby udają się po zakup towarów lub usług związanych z zawodową działalnością tej osoby.

Rozporządzenie nie wprowadza obowiązku posiadania przez osoby przemieszczające się do pracy specjalnych dokumentów czy zaświadczeń

Przepisy Rozporządzenie nie przewidują obowiązku posiadania przez osoby przemieszczające się dokumentów czy specjalnych zaświadczeń dokumentujących miejsce świadczenia pracy lub wykonywania usług.

Zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie rządowej (www.gov.pl), w przypadku ewentualnej kontroli przez funkcjonariuszy, osoba przemieszczająca się do miejsca pracy lub z miejsca pracy ma obowiązek poinformować funkcjonariuszy o celu podróży, a także miejscu wykonywania obowiązków zawodowych.

Ograniczenia liczby osób w jednym miejscu nie dotyczą zakładów pracy

Przepisy Rozporządzenia wprowadzają całkowity zakaz organizowania zgromadzeń (imprez, spotkań, eventów).

Należy jednak zauważyć, iż zakaz ten nie dotyczy zakładów pracy. Przepisy wprowadzające ograniczenia co do liczby osób przebywających w jednym miejscu nie mają zastosowania do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzenia działalności rolniczej oraz prac w gospodarstwie rolnym.

Pracodawcy jednak muszą pamiętać, by zorganizować pracę w miejscu wykonywania pracy zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Zespół Kancelarii KPMG Law stowarzyszonej z KPMG w Polsce na bieżąco monitoruje propozycje zmian i rozwiązań zarówno dla pracodawców jak i pracowników.  Będziemy informować Państwa o dalszym procedowaniu w odniesieniu do Specustawy, nowych aktów prawnych jak i ewentualnych dalszych wytycznych w związku z wirusem SARS-CoV-2.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs