Know Your Market - doradztwo prawne dla e-commerce i sklepów stacjonarnych

Know Your Market - doradztwo prawne dla handlu

Doradztwo prawne w zakresie handlu w Internecie oraz w obszarze stacjonarnego funkcjonowania marketów, sklepów i dyskontów.

Doradztwo prawne dla super i hiper marketów, dyskontów oraz sklepów.

Know Your Market

Obserwując nieustający rozwój i potencjał branży FMCG, w tym w szczególności rosnącą popularność handlu detalicznego w Internecie, postanowiliśmy stworzyć stronę skierowaną do super i hiper marketów, dyskontów, a także innych sklepów, na której prezentować będziemy informacje prawne i najnowsze doniesienia branżowe, w zakresie handlu w Internecie jak i w obszarze stacjonarnego funkcjonowania marketów lub sklepów, w tym w szczególności:

  • informacje prawne w obszarze e-commerce (Twój sklep w Internecie),
  • informacje na temat planowanych oraz wchodzących w życie zmian w prawie krajowym i unijnym,
  • doniesienia o najnowszych decyzjach Izb Handlowych oraz decyzjach prezesa UOKiK,
  • informacje prawne przydatne w stosunkach handlowych (umowy z dostawcami, prawo antymonopolowe, niedozwolone klauzule umowne, organizowanie loterii, etc.),
  • informacje dot. prawa pracy i BHP.

Aby przeczytać artykuły na wskazane wyżej tematy, odwiedź naszego bloga.

Bądź z nami w kontakcie