• Elżbieta Pawlak, autor |

Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (dalej „Ustawa”) odroczyła termin wejścia w życie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych w zakresie funkcjonowania tego rejestru.

Ustawą została zmieniona data wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych w zakresie uruchomienia Krajowego Rejestru Zadłużonych. 

Krajowy Rejestr Zadłużonych, mający być platformą dla uczestników postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zastąpi Centralny Rejestr Upadłości i Restrukturyzacji, który został przewidziany w prawie restrukturyzacyjnym, jednak Ministerstwo Sprawiedliwości zrezygnowało z tego projektu i podjęło decyzję o utworzeniu Krajowego Rejestru Zadłużonych. Rejestr ten ma również zawierać dane zawarte dotychczas w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych rejestr ten miał zacząć funkcjonować od 1 grudnia 2020 roku. Informowaliśmy o tym w naszym poprzednim artykule.

Jednak w dniu 7 października 2020 r. Sejm przyjął ustawę odraczającą wejście w życie przepisów dotyczących uruchomienia Krajowego Rejestru Zadłużonych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1747).

Zgodnie z Ustawą (art. 12 pkt 2) przepisy, które miały wejść w życie 1 grudnia 2020 roku, wejdą w życie 1 lipca 2021 roku.