Michał Sieroń

Radca prawny, Associate, Kancelaria Prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

KPMG w Polsce

Michał Sieroń posiada doświadczenie w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego, zdobyte w ramach obsługi prawnej przedsiębiorców krajowych i zagranicznych oraz sektora publicznego. Bierze udział w projektach z zakresu praw własności intelektualnej, prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych, przeprowadza badania typu due diligence, reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku prawo

  • Absolwent aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

  • Absolwent studiów podyplomowych Prawo nowoczesnych technologii w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie