• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

Opublikowano ustawę umożliwiającą wykonywanie pracy zdalnej podczas izolacji

W dniu 4 grudnia 2020 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 27 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W opublikowanej ustawie znalazł się przepis wprowadzający możliwość wykonywania pracy zdalnej przez osoby, które przebywają na obowiązkowej izolacji w warunkach domowych.

Zgodnie z opublikowanymi przepisami, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Praca taka powinna być wykonywana zgodnie z regulacjami wprowadzonymi w przepisach Tarczy antykryzysowej. Więcej informacji o wykonywaniu pracy w formie zdalnej możecie Państwo znaleźć w naszych publikacjach: "Praca zdalna – uregulowana na czas epidemii" oraz "Przepisy dotyczące pracy zdalnej".

Nowe regulacje przewidują, iż w przypadku świadczenia pracy przez pracownika podczas izolacji w warunkach domowych nie przysługuje mu prawo do świadczeń wynikających z art. 92 Kodeksu pracy, tj. zasiłku chorobowego ani innych świadczeń pieniężnych z tytułu choroby określonych w odrębnych przepisach. 

Powyższe przepisy weszły w życie z dniem 5 grudnia 2020 roku.

Pragniemy również przypomnieć, iż niedawno została wprowadza możliwość wykonywania pracy zdalnej podczas kwarantanny. Więcej informacji w tym zakresie znajdziecie Państwo w naszej publikacji „Przepisy dotyczące możliwości wykonywania pracy zdalnej podczas kwarantanny”.