• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

Opublikowano ustawę umożliwiającą wykonywanie pracy zdalnej podczas kwarantanny.

W dniu 28 listopada 2020 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 28 października2020 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. W opublikowanej ustawie znalazł się przepis wprowadzający możliwość wykonywania pracy zdalnej przez osoby, które przebywają na obowiązkowej kwarantannie.

O planowanych rozwiązaniach w tym zakresie informowaliśmy Państwa już w naszej poprzedniej publikacji „Możliwość wykonywania pracy zdalnej podczas kwarantanny - Sejm pracuje nad przepisami wprowadzającymi możliwość wykonywania pracy zdalnej podczas kwarantanny”. Poniżej przedstawiamy ostateczny kształt opublikowanych przepisów.
Zgodnie z opublikowanymi przepisami, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Praca taka powinna być wykonywana zgodnie z regulacjami wprowadzonymi w przepisach Tarczy antykryzysowej. Więcej informacji o wykonywaniu pracy w formie zdalnej możecie Państwo znaleźć w naszych publikacjach: Praca zdalna – uregulowana na czas epidemii oraz Przepisy dotyczące pracy zdalnej.

Nowe regulacje przewidują, iż w przypadku świadczenia pracy przez pracownika podczas kwarantanny nie przysługuje mu prawo do świadczeń wynikających z art. 92 Kodeksu pracy, tj. zasiłku chorobowego ani innych świadczeń pieniężnych z tytułu choroby określonych w odrębnych przepisach.

Co prawda, dotychczasowa praktyka wskazywała na możliwość korzystania już wcześniej z powyższego rozwiązania, jednak ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie bezpośredniego przepisu regulującego kwestię pracy zdalnej w sytuacji kwarantanny.
Trwają również pracę nad przepisami dopuszczającymi możliwość świadczenia pracy zdalnej w trakcie izolacji domowej – będziemy informować Państwa o postępach prac w Sejmie w tym zakresie.