Ograniczenia w sprzedaży alkoholu – projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Ograniczenia w sprzedaży alkoholu

24 listopada br. Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Projekt zakłada zwiększenie uprawnień rad gmin w obszarze związanym ze sprzedażą alkoholu.

1000
Planowane ograniczenia w sprzedaży alkoholu – projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Wśród najważniejszych zmian wskazać można:

  • Zwiększenie uprawnień rad gmin w obszarze określania liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych ich rodzajów, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży (w tym dla piwa i alkoholu do 4,5 proc.).
  • Przyznanie radom gmin uprawnienia do ustalania liczby punktów sprzedaży alkoholu osobno dla każdej jednostki pomocniczej gminy.
  • Wprowadzenie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych (obecnie zakaz obejmuje konkretne miejsca określone w ustawie).
  • Przyznanie radom gmin uprawnienia do wprowadzania ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach nocnych, tj. pomiędzy 22.00 a 06.00.
  • Określenie kryteriów decydujących o wydaniu zezwolenia w przypadku gdy liczba wniosków o zezwolenie przekroczy maksymalny limit. 

Zgodnie z uzasadnieniem Projektu, planowane zmiany mają na celu umożliwienie gminom sprawniejsze realizowanie celów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. ograniczania dostępności napojów alkoholowych, z uwagi na wysoką i rosnącą ilość alkoholu spożywanego w Polsce.

Wejście zmian w życie z pewnością będzie odczuwalne zarówno dla producentów napojów alkoholowych (w tym dla przemysłu piwowarskiego) jak i podmiotów prowadzących ich sprzedaż.

Obecnie Projekt został skierowany do Senatu. Zgodnie z treścią Projektu w jego obecnym kształcie, zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Zezwolenia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów
pozostaną w mocy.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs