• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

W dniu 24 lipca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw, która także wydłuża okres obowiązywania przepisów o pracy zdalnej.

Praca zdalna – nowe rozwiązania w Tarczy antykryzysowej 1.0

Wybuch epidemii koronawirusa w Polsce spowodował konieczność podejmowania przez pracodawców działań mających na celu zmianę organizacji pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości funkcjonowania zakładu pracy. Jednym z rozwiązań tej sytuacji jest polecenie pracownikom wykonywania pracy z domu, tzw. pracy zdalnej. Prawo do polecenia pracownikowi wykonywania, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania wprowadziła Tarcza antykryzysowa 1.0 zaś Tarcza antykryzysowa 4.0 uszczegółowiła te przepisy.

Regulacje dotyczące pracy zdalnej wynikające z Tarczy antykryzysowej 1.0., miały utracić swoją moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie, tj. września 2020 r. W praktyce oznaczało to, że czas  obowiązywania powyżej wskazanej ustawy, jest okresem maksymalnym na jaki pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej.

Praca zdalna – wydłużenie obowiązywania przepisów

Sejm w ramach prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw, przyjął dodatkowo przepisy wydłużające obowiązywanie możliwości polecenia pracy zdalnej.

Zgodnie z planowaną nowelizacją, praca zdalna będzie mogła być zlecona przez pracodawcę nie tylko w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, ale również w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

Zwracamy uwagę, iż reszta przepisów odnoszących się do pracy zdalnej nie będzie ulegała modyfikacjom. Więcej na temat pracy zdalnej możecie Państwo przeczytać we wcześniejszym artykule: Praca zdalna – uregulowana na czas epidemii.

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Będziemy informować Państwa o rozwiązaniach przyjętych w dobie pandemii w związku z wirusem SARS-CoV-2, zarówno na szczeblu ustawowym, jak i wykonawczym.

Praca zdalna | Powrót do stałego miejsca pracy