Nowe obowiązki pracodawców związane z przeciwdziałaniem koronawirusowi

Koronawirus: Nowe obowiązki pracodawców

W związku z wydaniem przez Ministra Zdrowia w dniu 31 marca 2020 r. Rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dalej „Rozporządzenie”) wprowadzone zostały nowe obowiązki dla pracodawców. Akt wydano na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

1000
Niebieskie rękawiczki lateksowe zakładane na ręce

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów (pozycja nr 566 w Dzienniku Ustaw) w związku z wystąpieniem stanu epidemii jest kolejną regulacją, wprowadzającą coraz dalej idące ograniczenia mające przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się i zachorowaniu na koronawirusa (SARS-CoV-2).

Rozporządzenie, o którym mowa powyżej, zostało zmienione Rozporządzeniem Ministra Zdrowa z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (pozycja nr 577 w Dzienniku Ustaw).

Zgodnie z wyżej wskazanymi Rozporządzeniami na pracodawcę został nałożony nowy obowiązaek polegający na: :

  1. zapewnieniu w zakładzie pracy osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, jednorazowych rękawiczek lub środków do dezynfekcji rąk,
  2. zorganizowaniu stanowisk pracy w taki sposób by odległość pomiędzy nimi wynosiła co najmniej 1,5 m,  chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla (https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109400,nowe-obowiazki-sanitarne-.html), iż w przypadku stanowisk administracyjno-biurowych należy ustawić biurka w pomieszczeniu w taki sposób, by najbliższa (w linii prostej) odległość pomiędzy osobami pracującymi była nie mniejsza niż 1,5 m.

W stosunku do osób zatrudnionych na stanowiskach roboczych, miejsca pracy powinny być zorganizowane tak, by zapewnić odległość, pomiędzy dwoma najbliższymi robotnikami, nie mniejszą niż 1,5 m.

Zespół Kancelarii KPMG Law na bieżąco monitoruje propozycje zmian w prawie zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Będziemy informować Państwa o rozwiązaniach jakie niesie Specustawa, nowych aktach prawnych oraz ewentualnych dalszych wytycznych w związku z wirusem SARS-CoV-2.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie