Budujemy zmieniający się świat

Ludzie + technologia = transformacja

Zdobądź przewagę podczas transformacji biznesu dzięki ekspertom KPMG. Dowiedz się jak możemy Ci pomóc budować dynamiczną, odporną i gotową do wzrostu organizację. Zapoznaj się z naszymi wnikliwymi analizami i raportami, historiami udanych transformacji oraz z oferowanymi przez nas rozwiązaniami technologicznymi.

Transformacja u liderów rynku

Przekonaj się jak, dzięki doświadczeniu rynkowemu i specjalistycznej wiedzy technologicznej ekspertów KPMG, nasi klienci przeprowadzają kompleksowe transformacje swoich biznesów. Oto ich historie.Wiedza, która skłania do działania

Dostrzegamy to, co ważne. Nasze dogłębne analizy pomagają kreować nieszablonowe pomysły i zmieniają sposób myślenia o przyszłości.

61%

CFO twierdzi, że priorytetem rozwojowym dla ich kadr są kompetencje techniczne i związane z funkcją IT.

Zapoznaj się z raportem >

72%

CFO przyznaje, że dużą trudnością jest znalezienie odpowiednich kandydatów do pracy w działach finansowych.

Zapoznaj się z raportem >

4 działania,

które pomogą organizacjom z branży life sciences efektywnie funkcjonować w dynamicznym środowisku.

Zapoznaj się z raportem >

742,7 mld USD

wyniosła w 2022 roku wartość globalnego rynku cyfrowej opieki zdrowotnej.

Zapoznaj się z raportem >

Ponad 3/4

dyrektorów generalnych z Polski deklaruje, że wdrożyło ESG jako sposób tworzenia wartości w swoich organizacjach.

Zapoznaj się z raportem >

92%

CEO w Polsce uważa, że generatywna sztuczna inteligencja jest mieczem obosiecznym w kontekście cyberbezpieczeństwa.

Zapoznaj się z raportem >

Obszar ESG

staje się integralną częścią analizy due diligence stanowiąc jednocześnie brakujący element procesu transakcyjnego.

Zapoznaj się z raportem >

Tylko 37%

firm przyznało, że zleciły audyt swoich informacji niefinansowych w ramach taksonomii UE.

Zapoznaj się z raportem >

Mistrzowskie wskazówki

od liderów transformacji cyfrowej.

Zapoznaj się z raportem >

57%

firm uważa, że AI i uczenie maszynowe pozwolą na realizację krótkoterminowych celów biznesowych w ciągu 3 lat.

Zapoznaj się z raportem >

63%

respondentów przez ostatnie 2 lata uzyskało wzrost wydajności w związku z transformacją cyfrową.

Zapoznaj się z raportem >

5 kluczowych kroków

do utrzymania wartości biznesu.

Zapoznaj się z raportem >

Połowa

respondentów uważa, że korzyści płynące z AI przewyższają ryzyko.

Zapoznaj się z raportem >

61%

badanych firm nieufnie podchodzi do systemów opartych na sztucznej inteligencji.

Zapoznaj się z raportem >

Rośnie presja na firmy,

by wykazywały przejrzystość i zaangażowanie w działania z obszaru cyberbezpieczeństwa, jak i ESG.

Zapoznaj się z raportem >

10 miesięcy

to średni czas potrzebny do przeprowadzenia transakcji M&A na polskim rynku.

Zapoznaj się z raportem >

Nowe technologie

to sektor, który postrzegany jest przez inwestorów jako najbardziej atrakcyjny dla inwestycji kapitałowych.

Zapoznaj się z raportem >

3/4

podmiotów biorących udział w ankiecie KPMG nie jest jeszcze gotowych na obowiązek raportowania niefinansowego.

Zapoznaj się z raportem >

30%

badanych spółek korzystało z atestacji informacji niefinansowych ESG przez niezależnego audytora.

Zapoznaj się z raportem >

77%

największych firm uważa że AI to technologia o największym potencjalnym wpływie na ich działalność.

Zapoznaj się z raportem >

71%

największych firm planuje wdrożyć swoje pierwsze rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji w ciągu najbliższych 2 lat.

Zapoznaj się z raportem >

68%

badanych firm deklaruje korzystanie z usług chmurowych.

Zapoznaj się z raportem >

4,4/10 pkt

wyniósł w 2023 r. przygotowany przez KPMG indeks transformacji cyfrowej w Polsce.

Zapoznaj się z raportem >

72%

CEO największych firm uważa, że GenAI może odegrać kluczową rolę w budowaniu i utrzymywaniu zaufania interesariuszy.

Zapoznaj się z raportem >

4 modele biznesowe

które prawdopodobnie będą charakteryzować branżę ubezpieczeniową w kolejnych latach.

Zapoznaj się z raportem >

3/4

przebadanych firm ubezpieczeniowych zamierza inwestować w technologie budujące ekosystem danych.

Zapoznaj się z raportem >

Wymóg analizy podw. istotności

tj. analizy zarówno wpływu firmy na ludzi, jak i wpływu trendów społecznych i ekologicznych na firmę – wprowadzają ESRS.

Zapoznaj się z raportem >

Top 10 globalnych trendów

w sektorze infrastruktury.

Zapoznaj się z raportem >

4 kluczowe wnioski

dotyczące perspektywy zrównoważonego rozwoju polskiej branży farmaceutycznej.

Zapoznaj się z raportem >

Narzędzia wspierające transformację

Pakiet rozwiązań technologicznych KPMG w zakresie transformacji biznesu może pomóc kształtować przyszłość Twojej organizacji.