W ewolującym świecie cyfrowym ochrona prywatności danych jest kluczowa. Po ponad pięciu latach od wprowadzenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Unia Europejska nadal pozostaje liderem regulacji w tym obszarze. W publikacji KPMG "European Privacy Market Research 2023" zebrano opinie mieszkańców osiemnastu krajów UE, w tym Polski, na temat zaufania do podmiotów zarządzających danymi osobowymi oraz wpływu sztucznej inteligencji, mediów społecznościowych i innych innowacyjnych rozwiązań na jakość ochrony tych danych. Dodatkowo, eksperci KPMG w raporcie podsumowali indywidualne przekonania i praktyki dotyczące bezpieczeństwa danych w sieci.

Zaufanie do administratorów danych osobowych

Transformacja cyfrowa dynamicznie przekształca sposoby interakcji między ludźmi i organizacjami. To powoduje konieczność ciągłego zaangażowania w budowanie zaufania społecznego do instytucji, które zarządzają danymi osobowymi. W opinii ankietowanych właściwe przetwarzanie danych osobowych powinno być głównie zadaniem banków (23%), instytucji państwowych (19%) oraz policji i sądownictwa (19%). Co ciekawe, instytucje państwowe nie zajmują czołowych miejsc wśród sektorów, które cieszą się obecnie najwyższym poziomem zaufania społecznego pod względem bezpieczeństwa danych osobowych. Zgodnie z raportem, jedynie 13% respondentów obdarza je największym zaufaniem w tym zakresie. Europejczycy wykazują największe zaufanie do banków oraz policji i sądownictwa (odpowiednio po 24% wskazań). Dostawcy usług opieki zdrowotnej zostali wymienieni przez 15% respondentów jako godni zaufania, podczas gdy sprzedawcy detaliczni (2%) i media społecznościowe (3%) zajmują najniższe pozycje w rankingu.

Zaufanie społeczne do organizacji przetwarzających dane osobowe - wykres

Rozwój AI zagrożeniem dla bezpieczeństwa danych osobowych

Rozwój sztucznej inteligencji na nowo definiuje obszar prywatności danych osobowych i nasila pesymistyczne nastroje społeczne dotyczące ich bezpieczeństwa. Niewiele ponad połowa uczestników badania KPMG twierdzi, że zachowuje ostrożność przy wprowadzaniu danych do chatbotów, takich jak ChatGPT, z obawy, że ich dane mogą być przechowywane i wykorzystywane do nieznanych celów. Na redefinicję prywatności przez sztuczną inteligencję wskazuje również fakt, że aż 80% respondentów obawia się dyskryminacji i nadużywania danych osobowych przez AI. Te wyniki wskazują na nowe wyzwanie związane z ochroną prywatności w erze genAI oraz potrzebę dalszej refleksji nad metodami minimalizowania ryzyka nadużyć.

Kluczowe spostrzeżenia z perspektywy Polaków

W Polsce wzrasta świadomość odpowiedzialności za ochronę danych osobowych. Respondenci badania KPMG z naszego kraju zauważają coraz większą kontrolę nad swoimi danymi, ale równocześnie wyrażają niepokój związany z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, w tym genAI, które w ich opinii mogą zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych w sieci. Dodatkowo, ponad połowa badanych Polaków pesymistycznie ocenia przyszłość prywatności danych osobowych.

58%

mieszkańców Polski biorących udział w badaniu KPMG zgadza się ze stwierdzeniem, że po wprowadzeniu RODO ma większą kontrolę nad swoimi danymi osobowymi.

62%

badanych Polaków obawia się o bezpieczeństwo swoich danych osobowych bardziej niż pięć lat temu.

59%

polskich respondentów uważa, że rozwój AI stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa danych osobowych.

Ochrona danych osobowych w Polsce i Unii Europejskiej

1. Postrzeganie prywatności danych

Aż 62% ankietowanych z Polski w większym stopniu obawia się o bezpieczeństwo swoich danych osobowych niż jeszcze 5 lat temu. Odsetek takich osób w największych krajach Unii Europejskiej jest tylko nieco niższy i wynosi 59%. Natomiast opinie na temat poziomu dbałości o prywatność i kontroli nad danymi osobowymi różnią się między Polską a całą UE. Aż 60% respondentów z Polski uważa, że ochrona prywatności ich danych w kraju nie jest nadmierna, podczas gdy przeciętnie w Unii Europejskiej takiego zdania jest tylko 48% społeczeństwa.

2. Media społecznościowe i Internet

Niemal połowa ankietowanych Polaków uważa, że komunikaty z prośbą o zgody na wykorzystywanie plików cookie na stronach internetowych nie przeszkadzają im, podczas gdy w całej Unii Europejskiej opinię tę podziela mniej, bo 41% obywateli. Polacy w mniejszym stopniu niż przeciętni mieszkańcy UE akceptują monitorowanie i śledzenie na potrzeby wyświetlania reklam w mediach społecznościowych. Ponadto, tylko 35% Polaków popiera śledzenie ich zachowań przez agencje wywiadowcze w celu zapobiegania przestępczości, co jest niższym odsetkiem niż w UE (40%).

3. Rozwiązania budzące niepokój

Niepokój w społeczeństwie wywołują między innymi algorytmy uczące się prefererencji osób przeglądających treści w serwisach społecznościowych. Takie mechanizmy budzą obawy u 59% ankietowanych z Polski i aż 66% wszystkich badanych z UE. Dodatkowo, treści typu deepfake zostały uznane za niepokojące przez 76% badanych Polaków oraz aż przez 80% osób mieszkających w największych krajach Unii Europejskiej. Ponadto, 71% respondentów badania KPMG czuje dyskomfort związany z podsłuchiwaniem przez asystentów głosowych.

European Privacy Market Research 2023

Wyzwania w zakresie prywatności danych z polskiej i europejskiej perspektywy
Pobierz raport ⤓

Skontaktuj się z nami

Eksperci KPMG odgrywają kluczowe role w procesach transformacji biznesowej. Korzystają z najnowocześniejszych technologii wpierając organizacje w kształtowaniu ich zrównoważonej przyszłości.

Jak możemy pomóc?