Poreske vijesti

Poreske vijesti

Ovdje možete pogledati sve poreske vijesti koje priprema naše poresko-pravno odjeljenje.

Ovdje možete pogledati sve poreske vijesti koje priprema naše poresko-pravno odjeljenje.

2023

Izmjene poreskih propisa u Crnoj Gori

Nacrt Zakona o solidarnom doprinosu

Izmjene poreskih propisa u Crnoj Gori

 

2022

Kamatna stopa "van dohvata ruke" za 2023. godinu

Uputstvo o bližem načinu utvrđivanja transfernih cijena transakcija

Progresivno oporezivanje dobiti, transferne cijene i PDV niža stopa od 2022. godine

Novine u oporezivanju fizičkih lica i Zakonu o radu u 2022. godini

 

2021

Izmjene poreskih i radno-pravnih propisa u Crnoj Gori

 

2020

Izmjene Zakona o PDV u Crnoj Gori

Odluka o privremenom oslobađanju obaveze plaćanja članskog doprinosa za Privrednu komoru Crne Gore

Poreske mjere podrške privredi tokom trajanja epidemije zarazne bolesti COVID-19

Vlada Crne Gore donijela ekonomske mjere zbog Covid-19 pandemije

 

2019

Sadržina poreske prijave po osnovu kapitalnih dobitaka i izdavanja u zakup imovine u Crnoj Gori

 

2018

Strani obveznici u Crnoj Gori mogu podnijeti zahtjev za povracaj PDV za 2017. godinu do kraja juna 2018. godine - mart

 

2017

Novi Pravilnici (PDV i porez po odbitku) - decembar

Maksimalna godišnja osnovica doprinosa za 2017. godinu - decembar

Izmjene Pravilnika o poreskoj prijavi za porez na dobit pravnih lica u Crnoj Gori - decembar

Usvojena je Uredba o naplati poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika - oktobar

Izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o PDV u Crnoj Gori - avgust

Izmjene Zakona o PDV u Crnoj Gori - avgust

Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost u Crnoj Gori - jul

Povećanje opšte stope PDV-a i stopa akciza u Crnoj Gori - jun

 

2016

Usvojene izmjene Zakona o porezu na dohodak fizicki - januar

 

2014

DTT Crna Gora - Novi zakon o porezu na promet nepokretnosti - januar

 

2013

Izmjene Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica u Crnoj Gori - februar

Usvojene izmjene i dopune Zakona o PDV u Crnoj Gori - jun

 

2012

Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u Crnoj Gori - februar

Connect with us