• 1000

Skupština Crne Gore je usvojila niz izmjena poreskih propisa koje su objavljene u Službenom listu Crne Gore br. 028/23 od 10. marta 2023.godine.

Pregled najznačajnijih izmjena i početak njihove primjene je dat u nastavku.

Zakon o porezu na promet nepokretnosti

Uvodi se progresivno oporezivanje prometa nepokretnosti na sledeći način:

- Promet nepokretnosti do 150,000 eura se oporezuje po stopi od 3%;

- Promet nepokretnosti u rasponu od 150,000 eura do 500,000 eura se oporezuje po stopi od 5%.

- Promet nepokretnosti iznad 500,000 eura se oporezuje po stopi stopi od 6%.

Izmjene se primjenjuju od 1. januara 2024.godine.

Zakon o porezu na dobit pravnih lica

Izuzimaju se od plaćanja poreza po odbitku isplate izvršene po osnovu zajma, odnosno pozajmice koje obveznik poreza na dobit izvrši prema fizičkim licima koja nemaju status povezanog lica do iznosa od 5,000 eura na godišnjem nivou.

Uvodi se posebna stopa poreza po odbitku od 30% na prihode isplaćene nerezidetnom pravnom licu koje je osnovano ili ima registrovano sjedište ili ima sjedište uprave ili mjesto stvarne uprave na teritoriji sa poreskim suverenitetom. Listu teritorija sa poreskim suverenitetom objavljuje Ministarstvo finansija na internet stranici. Ova odredba se ne odnosi na nerezidentno lice koje ima status rezidenta u državi sa kojom Crna Gora ima zaključen sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Dodatno, lice koje je osnovano ili ima registrovano sjedište ili ima sjedište uprave ili mjesto stvarne uprave na teritoriji sa poreskim suverenitetom se smatra povezanim licem poreskog rezidenta isplatioca prihoda.

Oslobađa se od plaćanja poreza na dobit pravnih lica korisnik podsticajne mjere za razvoj istraživanja i inovacija u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticajne mjere za razvoj istraživanja i inovacija.

Uvodi se nova odredba kojom se definiše da su transakcije između stalne poslovne jedinice i nerezidentne centrale te poslovne jedinice predmet dokumentacije o transfernim cijenama.

Izmjene se primjenjuju od 18. marta 2023. godine.

Za sva pitanja i podršku naših stručnjaka, slobodno nam se obratite na tax@kpmg.rs.

KPMG Poreske vijesti

KPMG Poresko-pravno odjeljenje

KPMG d.o.o. Podgorica
Svetlane Kane Radević 3
81000 Podgorica
Crna Gora

Office: +382 20 201 480

tax@kpmg.rs

home.kpmg/me